Divergentie Duitsland-Nederland Zorgkosten

Voldoende Geld

AOK Bundesverband

Evert Jan van Lente verbaast zich over de heftigheid van de discussie over de zorgkosten in Nederland. “Ik heb nooit eerder zo’n divergerende ontwikkeling gezien rond de zorgkosten tussen beide landen”. Er zijn zelfs overschotten bij de Duitse zorgverzekeraars (voor 90% semi-overheidsorganen).  Evert Jan van Lente verwacht dat er in Duitsland over 2-3 jaar wel economische knelpunten ontstaan in de financiering van de zorg. Ik bezoek hem op 16 december 2011 in Berlijn, waar het kenniscentrum (350 medewerkers) van de grote zorgverzekeraar AOK (50.000 medewerkers) is gevestigd in de Rosenthalerstrasse 31. Tijdens zijn studie economie in Amsterdam maakte hij een als tijdelijk bedoelde overstap (doctoraal) naar Duitsland. Uiteindelijk is Evert Jan van Lente in Duitsland in de wereld van de zorgverzekeraars terecht gekomen en nu plv.directeur zorg bij de AOK. Door frequente contacten met ondermeer Guus Schrijvers (Nieuwsbrief!) is hij goed op de hoogte van het reilen en zeilen in beide landen.

Auteur in Berlijn in gesprek met Evert Jan van Lente (rechts)

Predictive Modelling

Ook de AOK doet aan ‘predictive modelling’ -het voorspellen van de toekomst- via een eigen instituut het WIdO. De predictie modellen voorspellen het risico van iedere patient om in de komende 12 maanden in het ziekenhuis te worden opgenomen, en de kosten die we verwachten dat deze patienten zullen veroorzaken. Deze predictie biedt mogelijkheden voor het case-management. Wanneer patienten met een hoog risiko bijzondere ondersteuning krijgen, kunnen vaak kosten vermeden worden. Evert Jan van Lente verwacht veel van data-analyse, het succesvolle Diseasemanagement programma en ‘caremanagement’.  Innovaties als ehealth worden op de voet gevolgd.

Nieuwsgierig? Met genoegen verzorg ik uitgebreide publicatie voor uw magazine