Skip to content
Logo-JTTG-400

Jaarlijkse Jan Taco te Gussinklo Prijs voor baanbrekers in de zorg

Thema 2024: Langdurige zorg

2e uitreiking JTTG Prijs tijdens het    Data Driven Healthcare congres op 13 juni 2024 in Rotterdam!

We zijn blij en trots dat het team van Data Driven Healthcare opnieuw bereid is om ons de gelegenheid te geven om de 2e JTTG prijs dan uit te reiken, in De Doelen, in Rotterdam. Meer info via deze link en tickets via deze link.

Supertip: er zijn nog steeds SuperEarly Bird tickets beschikbaar!

Het idee

Jaarlijkse uitreiken van de ‘JTTG prijs’, voor baanbrekende prestaties in de zorg, met de nodige verbeeldingskracht, lef en nieuwsgierigheid. Dit zowel voor aanstormend individueel talent, als voor een instituut dat duurzame impact begint te maken. Voor deze prijs willen we mensen en communities in de zorg te betrekken, zowel voor het nomineren van kandidaten als het stemmen op genomineerde kandidaten. Hopelijk kunnen we op deze manier voor de nodige aandacht en positieve energie zorgen.

De prijs

We willen zowel de persoon als het instituut een prijs uitreiken, om te houden. Hiervoor gaat de voorkeur uit naar kunst en een beeldhouwwerk, bij voorkeur steeds beiden van dezelfde kunstenaar, in een gegeven jaar. Zie de bijlagen voor enkele voorbeelden.

De winnaars zullen we bepalen volgens een vast schema voor de initiële ranking, via een gemeenschappelijk besluit, met objectieve criteria en transparante communicatie. Deze winnaar krijgen een gepersonaliseerd kunstwerk voor de geleverde bijdrage, waarin innovatie, verbinding en de patient centraal staan. De winnaar zullen we ondersteunen voor een periode van 12 maanden, met o.a. coaching/mentoring en publiciteit.

Doel

Met deze prijs en de communicatie eromheen willen we het volgende bereiken:

  • Gerichte en persoonlijke aandacht voor de persoon, het instituut, de betreffende activiteiten en het belang ervan voor de toekomst van de zorg
  • Aandacht en herinnering voor de persoon en de werken van arts-onderzoeker Jan Taco te Gussinklo
  • Verbinden van mensen en ideeën 

Aanpak en activiteiten

We zullen de 2e prijs uitreiken tijdens het Data Driven Healthcare congres op 13 juni 2024. De communicatie zullen we samen doen met communicatieteam van dit congres, waarbij we de betreffende communicatiekanalen (nieuwsbrief, website, socials, etc.) zoveel mogelijk zullen benutten om de JTTG prijs passende aandacht te geven, zodat we de beoogde talenten en de andere doelgroepen voldoende weten te bereiken en te mobiliseren.

Verdere details zullen door het team via een zogenaamde backlog worden bijgehouden. Deze actielijst zal met alle betrokkenen worden gedeeld, ook om ‘samenwerken op afstand zoveel en zo goed mogelijk te faciliteren.

Planning

We zullen uiterlijk in januari 2024 starten met de communicatie en dit bouwen we verder op tot aan prijsuitreiking. 

Financiën

We gaan uit van een jaarlijks budget van maximaal EUR 3.500, met EUR 1.250 per prijs, voor twee prijzen. Hier mikken erop om per jaar minimaal EUR 2.500 aan sponsorbijdrage te krijgen. Het restant zal vanuit het ondergenoemde team wordt opgebracht. Het uitgangspunt is dat alle andere activiteiten als gift of ‘in kind’ bijdrage kunnen worden gerealiseerd, met gesloten beurzen.

Uitgaven   Inkomsten  
Prijs ‘Individueel Talent’ 1.250,00 Gift hoofdsponsor 1.250,00
Prijs ‘Baanbrekend Instituut’ 1.250,00 Giften andere sponsoren 1.250,00
Bloemen Top 3 ‘Individueel Talent’ 100,00 Andere giften 1.000,00
Bloemen Top 3 ‘Baanbrekend Instituut’ 100,00    
Social media campagnes 200,00    
Website 600,00    
Totaal 3.500,00   3.500,00

Bent u de hoofdsponsor die zich voor enkele jaren wil verbinden aan dit initiatief?

Heeft u belangstelling voor een (hoofd)sponsorschap, neem dan contact met ons op. Dan kan dit via info@dutchbuttonworks.com.

Wie was Jan Taco?

Jan Taco was een nieuwsgierig en leergierig ingesteld persoon, met een zeer brede belangstelling en het profiel van een ‘jonge’ onderzoeker. Met zijn energie, sociale vaardigheden en open karakter heeft hij heel wat mensen en organisaties passende aandacht kunnen geven, als schrijver en journalist. Ook heeft hij als ondernemer veel partijen verbonden, bijvoorbeeld om samen te werken aan zorginnovaties in Nederland en ver daarbuiten.

Voor meer informatie, zie de speciale ‘Over Jan Taco’ pagina.

We zijn van plan deze website nieuw leven in te blazen, ook alle  mensen een plek te geven om hun persoonlijk verhaal over samenwerking met Jan Taco te delen. Meer details volgen later. Suggesties zijn van harte welkom!

Wie zijn wij –  Initiatiefnemers/ Jury JJTG Prijs

Wij zijn familie en vrienden van Jan Taco. Wij willen graag samen iets doen om de herinnering aan Jan Taco levend te houden, maar ook om de Jan Taco’s van vandaag en de toekomst dezelfde steun en vriendschap aan te bieden. Onze samenwerking is informeel en lichtvoetig. We hopen dat we met weinig moeite en hulp van anderen ons doel kunnen realiseren, maar daarmee veel te kunnen betekenen voor de zorg van de toekomst.

Naam Functie Linkedin
Geeske te Gussinklo (dochter) Ondernemer Leiderschapsvraagstukken Linkedin
Elize van Ballegooie Directeur Zorgaanbieder Linkedin
John Rijsdijk Beleidsadviseur Informatiebeleid Linkedin
Klaas Jan Bolt Ondernemer Zorginnovatie Linkedin
Arno Nierich Anesthesiologist - Intensivist en Zorginnovator Linkedin
Tonko Wedda Zorgondernemer, Directeur Zorg accelerator en toezichthouder zorg Linkedin
Marcel van der Kuil Data/AI Ondernemer Linkedin

Oproep: deel uw persoonlijk verhaal!

 We roepen mensen op die contact hadden met Jan Taco om hun persoonlijk verhaal te delen, uiteraard met foto’s en video’s, als deze beschikbaar zijn.

Bent u zo iemand, heeft u interessant materiaal of kent u zo iemand?

Laat dan even weten!

Detail_

Wat zoeken we? 

Zie de activiteiten hierboven. We zijn op zoeken naar mensen en organisaties die de volgende rollen willen vervullen.
Rol Omschrijving
Kunstenaar Kunst, zowel bestaand als op vraag. Bij voorkeur als bekende van Jan Taco, het team of de sponsor en met affiniteit met de zorg.
Sponsors Financiën  
Partner Inzet netwerk, bijv. wat betreft zorg en/of media en/of expertise
Vrijwilliger Vooral voor de website (schrijven en redactie) en  communicatie

Deze ‘vrienden’ zullen passende aandacht krijgen in communicatie. De andere betrokken zullen op andere manieren worden beloond. Dit alles met oog op het genoemde duurzame effect. Zie de ‘Vrienden’-pagina voor een overzicht van de vrienden die je al zijn voorgegaan.

Wat geven we terug?

Met de gevraagde hulp kunnen we ons doel realiseren, op een duurzame manier, zodat we het nog wel even kunnen volhouden. Hopelijk gaat het ons ook lukken om net als Jan Taco mensen en ideeën te verbinden, ook via de prijs en de kunst.