Skip to content

In liefdevolle herinnering

Jan Taco Abraham te Gussinklo is geboren op 30 juli 1946 in Oudenrijn en 75-jarige leeftijd overleden in Zwolle op 13 oktober 2021.

Hiernaast ziet je de voorkant van de liturgie en de rouwkaart. De tekening op de liturgie heeft Jan Taco altijd enorm aangesproken, vanwege de hobby’s die terugkomen in het beeld; boeken, vissen, geschiedenis, orgels en zijn sterrenbeeld leeuw. Hij herkende zich in de hoofdpersoon, die nieuwsgierig de wereld in kijkt.

JTTG3

Over deze website

Na het plots en onverwachte overlijden van Jan Taco heeft zijn dochter Geeske besloten om wat te gaan doen voor de nagedachtenis aan haar vader, samen met enkele vrienden en bekenden. Hiervoor leek deze website de beste keuze, als verzamelbak en als een soort biografie. Jan Taco is altijd heel actief is geweest, op pad in, het land in, op weg naar mensen met een verhaal. Maar hij is ook zeker druk bezig geweest wat betreft blogs (web logs), vlogs (video-verslagen) en andere publicaties.

We zijn van plan deze website nieuw leven in te blazen, ook om al deze mensen een plek te geven om hun persoonlijk verhaal over samenwerking met Jan Taco te delen. Meer details volgen later. Suggesties zijn van harte welkom!

We roepen alle mensen op die in contact zijn geweest met Jan Taco om hun verhalen, foto’s en eventueel video’s te delen, zodat we dit een mooie plek kunnen geven, ergens op deze website of op een van de platforms waarop ook materiaal van Jan Taco te vinden is.

Ook hebben we besloten om een jaarlijkse prijs uit te reiken aan baanbrekend talent in de zorg, altijd op zoek naar de horizon, net als Jan Taco.

Zie voor meer de speciale webpagina.

Klokkenluider_IMG_0368

Over Dutch Button Works

Dutch Button Works werd oorspronkelijk opgericht door Willem te Gussinklo in Aalten in 1880 met toch als basisproduct de knoop, die al spoedig “button” werd genoemd vanwege de Angelsaksische markt. Het bedrijf slaagde er in bijna honderd jaar -ondanks twee wereldoorlogen – en. Dat met enorme in-en exportproblemen – zich steeds opnieuw uit te vinden. Vernieuwingen door productdifferentiatie, nieuwe productietechniek, (keten)logistiek, en centraal stellen van klantperspectief komen allemaal wel voorbij. De studie van deze onderneming levert voldoende inspiratie en motivatie om ook anders tegen de zorg aan te kijken. Vernieuwingen of innovaties die zijn samen te vatten onder de naam Health 2.0. Door het verbinden van diensten als adviseren en publiceren ontstaat een interessante combinatie. Het verbinden van (verschillende) domeinen die elkaar versterken wordt ook wel ‘emergentie’ genoemd.

Het logo van Dutch Button Works is de (gestileerde) buffelhoorn. Het materiaal van de hoorn van de buffel staat als grondstof aan de basis staat van de oorspronkelijke knopenfabriek. Dwars geplaatst kun je er een accolade in zien. Dat zegt iets van de rol van ‘verbinder’ tussen personen en partijen met – soms onconventionele – plannen. Het is meer dan symbolisch dat Jan Taco de naam van het voormalige familiebedrijf Dutch Button Works (Nederlandse Knopenfabriek) heeft geadopteerd. Voor (veel) meer informatie, zie de aparte website

Directeur Willem te Gussinklo, grootvader van Jan Taco, in 1920

Dutch Button Works was echte ‘maakindustrie’, die niet alleen kleine knopen, maar ook enorme landbouwsilo’s van datzelfde polyester vervaardigde en plaatste. Innovatie  – zelfs ‘disrupting technology’ lukt naar de smaak van Jan Taco beter als er historische kennis is. Jan Taco’s missie was ook om  als innovatiecoach de opdrachtgever (kan een startup zijn of een bestaand bedrijf) aan de mogelijke gebruiker (zorgverlener, onderzoeker) vast te ‘knopen’ Hij keek daarbij naar mogelijke sponsoren en uiteraard de reguliere financiering. Ook deed Jan Taco desgewenst mee als hippe ‘business angel’, want hij vond het leuk om zelf onderdeel te zijn van innovatie.

Ten slotte: Jan Taco was trots op zijn nieuwe leven en zijn aanwezigheid op internet. Dit citaat van een van zijn vele fans stond daarom vanaf het begin ook met koeienletters op de website – laten we dus gewoon staan.

“Ik heb al even naar je website gekeken en die ziet er indrukwekkend uit”

Jan Taco pauzeert even, tijdens de WoHIT 2010, zie Weblog

Over Jan Taco

Jan Taco was een nieuwsgierig en leergierig ingesteld persoon, met een zeer brede belangstelling en het profiel van een ‘jonge’ onderzoeker. Met zijn energie, sociale vaardigheden en open karakter heeft hij heel wat mensen en organisaties passende aandacht kunnen geven, als schrijver en journalist. Ook heeft hij als ondernemer veel partijen verbonden, bijvoorbeeld om samen te werken aan zorginnovaties in Nederland en ver daarbuiten, zoals in Suriname.

Werkervaring

Jan Taco heeft twee decennia als internist gewerkt in het ziekenhuis. Als zodanig was betrokken bij het landelijk Visitatieproject en bij kwaliteit- en complicatieregistratie. Hij was een van de initiatiefnemers van een Transmuraal-Diabetesproject in de regio Zwolle. Na zijn overstap naar de rollen van geneeskundig adviseur en zorginkoper bij Achmea in 1998 heeft hij de aandacht gevestigd op disease management en innovatie in de zorgketen, maar ook de risico’s van de DBC-financiering. Daarna heeft Jan Taco zijn carrière in 2009 vervolgt als freelance onderzoeksjournalist en innovatiecoach, waarbij hij zich een veel verschillende onderwerpen heeft kunnen verdiepen, via het enorme netwerk wat hij ook tegelijkertijd opbouwde.

Missie als innovatiecoach

Van jongs af aan had Jan Taco een brede interesse gehad en dat wordt weerspiegeld in talloze hobby’s. Binnen de zorgsector ging zijn aandacht uit naar de zorgketen, het zorgpad, maar dan ook de werkelijke aspecten! Hoe zijn de rollen van de verschillende actoren, maar u>ook de financiering, de output (en hoe deze te meten), benchmarking en de kans voor…..innovaties zoals de blockchain. Dat kunnen structuur-, proces of productinnovaties zijn, zoals – alles behalve volledig –

  • Diabetes bij kinderen: structuurverandering, voor de zorg voor kinderen met diabetes concentreren in een centrum
  • Procesverandering:  de rol van de diabetesverpleegkundige wordt belangrijker in het zorgpad
  • Productinnovaties: de patiënt krijgt een insulinepomp en kan via Internet contact houden. Inmiddels betrokken bij een Nederlands initiatief rond de implanteerbare Insulinepomp (Dialin)
  • De ontwikkeling van nanotechnologie toegepast voor een Lithiummeter. Lithium is een medicament voor de behandeling van manisch-depressieve stoornissen – die de inrichting van de GGZ zorg kan veranderen. Na de teloorgang van Medimate heeft CE-Mate dit opgepakt
  • Diverse vormen van Telezorg/eHealth
  • Nauw betrokkenheid bij ProLira dat zich inzet voor een verbetering van de diagnostiek en behandeling van delier
  • De  voorloper van de landelijke Corona app, als aanvulling op de het goede werk van de het Citizen’s Science team van de Grote Griep Meting.

Als een belangrijk instrument voor innovatie in de zorg beschouwde hij zorgvormen als eHealth/Telemedicine en Domotica. Hij heeft zich sterk gemaakt voor reguliere financiering van de zorg, zoals teledermatologie. Dit als innovatiecoach, van wetenschappers, zorgprofessionals, startups en afstudeerders. Maar, nogmaals, dat is maar een stukje van het hele verhaal.

Missie als onderzoeksjournalist

Wat niet iedereen wist is dat Jan Taco ook een actief lid was van diverse journalistieke – en onderzoeksjournalistieke communities. Hij was aangesloten bij twee journalistenverenigingen, namelijk de Vereniging voor Wetenschapsjournalisten en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Als je goed kijkt, haal je dat uit de blogs, maar ook uit de vele (vele) filmpjes op zijn eigen Youtube kanaal, met interviews met interessante Nederlander, bekende en minder bekend. Zie verderop op deze pagina voor meer informatie over zijn vele publicaties.

Medisch publicist

De basis voor Jan Taco’s schrijverij ligt in de hobbysfeer, want in 1980 schreef hij een artikel en maakte later een website (red: bestaat niet meer) over een veldslag in de Tachtigjarige oorlog, vierhonderd jaar tevoren. Dat deed hij toen als redacteur en auteur van een regionaal historisch tijdschrift. Ook was hij auteur bij een vergelijkbaar blad, genaamd “Mijn stad, mijn dorp, Overijssel” (nog diverse sporen te vinden van Jan Taco!).  In zijn ziekenhuistijd was hij redacteur van het periodiek van de betreffende instelling. Bij Achmea is hij enige tijd columnist geweest tijdens de opstart van het initiatief “Goed en Wel” (inmiddels ter ziele) . In die fase heeft hij ook cursussen gevolgd en zich kunnen aansluiten bij de beroepsvereniging van wetenschapsjournalisten en later onderzoeksjournalisten (zie boven). Als freelancer verzorgde hij verslagen van symposia, populairwetenschappelijke artikelen en leverde hij bijdragen voor professionals, vooral over innovaties. Die plaatste hij geregeld op het platform van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en het platform Reporters Online. Dat leidde ook soms tot plaatsing op innovatief nieuwsplatform Blendle. Ook schreef hij mee aan een boek over voedselveiligheid (#Uitgebeend).  Daarnaast was hij zeer productief als blogger (zie boven). En hij publiceerde regelmatig over zorginnovaties in het periodiek ‘Vindingrijk’ van uitvindersorganisatie NOVU.

Publicaties

Zie de volgende links, om een indruk te krijgen van de enorme nieuwsgierigheid, werklust en publicatiedrift van Jan Taco:

PS: Ken je meer plekken waarop een publicatie van Jan Taco te vinden is? Laat ons weten!

Samenvatting

Jan Taco had vele petten op, in zijn zoektocht naar betere mogelijkheden naar betere medische innovaties, dan wel betere processen voor de implementatie van medische innovaties. Voor Jan Taco stond samenwerken en kennisdelen centraal. Mocht je het nog niet helemaal helder hebben, check dan deze hippe vlog van Jan Taco ‘himself’.