Drie tegenargumenten

Zorgvraag

Ziekenhuizen

Zet de daling in?

Hier op ons vakantieadres moeten we het doen met de Telegraaf. Op de voorpagina vandaag 12 juli 2013 dik gedrukt de mededeling dat ‘de zorgvraag in de ziekenhuizen daalt’. Na een inleiding volgt op pagina 7 een nadere onderbouwing. Interessant is dat -ook weer volgens de Telegraaf- het succes door een aantal partijen wordt geclaimd. Enfin, we weten allang: ‘Sukses kent vele vaders’. De huisartsen (LHV) verklaren het door de teruggang van grieppoliklinieken e.d, meer terugverwijzingen vanuit ziekenhuizen, misschien hogere drempel. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gooit het op de fraudebestrijding.

Verleden (2006) of ook toekomst?

Zorgvraag en zorgaanbod

Echter, een afname van een zorgvraag is nog geen kostenreductie. Immers veel voorzieningen, maar ook personeelskosten gaan gewoon door. Zorgvraag en zorgaanbod zijn verschillende fenomenen. We weten ook dat diverse ziekenhuizen zelfs de jaarcijfers over 2012 nog niet op orde hebben. Met posten kan bovendien geschoven worden. Achmea meldt (volgens de Telegraaf) het eerste kwartaal een afname van ziekenhuisbezoek van 1-3%. Ongetwijfeld waar, maar met de interpretatie van dit soort uitspraken dient men heel voorzichtig te zijn. Iedereen die langdurig werkzaam is (geweest) in de zorgsector, weet dat het ene jaar het andere niet is. Maar ook het ene kwartaal het andere niet. Mogelijk zijn er ook weer wachtlijsten aan het ontstaan?  Bijvoorbeeld door gewenste of ongewenste effecten van zorgconcentratie. Wat gebeurt er allemaal in de care?  Natuurlijk kunnen ook echte zorginnovaties en taakdelegatie meespelen. Dat zou pas een mooi bericht zijn. Dus het advies is om op de langere termijn de trend te volgen en via data-analyse, maar ook door procesanalyse te kijken of er echt iets verandert in de zorgketen. Hier is ook een rol voor de onafhankelijke journalist (of een data-analyse team). Dus daag ik de Telegraaf uit om hier echt werk van te maken.

Churchill

Ik houd niet van deze aanpak en mis vooral de reflectie. Datzelfde zie je terug als onze overheid spreekt over de crisis aanpak. De mensen zijn echt niet gek! Churchill beloofde ‘bloed, zweet en tranen’aan het Engelse volk in 1940.