Laaggeletterdheid

Espria en Laaggeletterdheid

De kwetsbare mens

Aanpak Espria verdient pluim!

Laaggeletterdheid is een organisatiebreed project binnen Zorgconcern Espria. Anneke Nusselder (Zwolle) heeft als projectleider daartoe meerdere tools in handen. Maar ook ervaring, variërend van wijkverpleegkundige tot managementposities en Gemeenteraadslid. Ik spreek haar op 7 juni 2013 in Zwolle Wat is er zoal gaande? Een projectgroep met vertegenwoordigers uit de diverse bedrijfsonderdelen zorg voor het noodzakelijke brede draagvlak. In Drenthe heeft de GGZ website geheel opgesteld volgens de richtlijn “simpel schrijver”. Er wordt gebruik gemaakt van expertise van de TRANS (taal voor het leven). Tenslotte onderhoudt Anneke zelf actief een weblog op Intranet. Landelijke ondersteuning vindt plaats vanuit de Stichting Lezen en Schrijven, maar ook het CBO levert input. Opzet is de ruim twintigduizend medewerkers van Espria bij te brengen hoe belangrijk het is om de taal van de klant te gebruiken. Dat kan overigens ook beeldtaal zijn. Anneke haalt een fraaie poster tevoorschijn.

Anneke Nusselder (rechts) met dochter

Poster

Een poster die rechtstreeks verband houdt met nog een andere activiteit waar Anneke Nusselder verantwoordelijkheid voor draagt. Die activiteit beperkt zich tot twee stadswijken in Zwolle. Heel praktijkgericht. Een integrale aanpak moet er toe dienen om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Het is wel duidelijk dat heel veel burgers absoluut geen gevoel hebben bij begrippen als BMI of groeicurve. Dus moet het anders. Maar ervaringen leren dat een ‘gewichtsverloopkaart’ heel goed aanslaat. Het geeft visueel aan hoe de lichaamsbouw op een bepaalde jeugdige leeftijd voorspellend is voor de situatie in de puberteit. Deze kaart is meteen een voorbeeld hoe origineel de aanpak bij Laaggeletterdheid kan zijn. Twee vliegen in een klap. Laaggeletterdheid heeft een oorzaak (bijvoorbeeld te weinig voorlezen thuis). De Laaggeletterdheid als zodanig kan ontstaan op school (Onvoldoende educatie). De gevolgen kunnen in de zorg aanzienlijk zijn, zoals onvoldoende therapietrouw. Anneke Nusselder spreekt een drietrapsraket en het belang van ‘Health Litteracy’.

Hoogstpersoonlijke impressie van cartoonist Ruben Gringhuis

Nuttige websites:

http://www.espria.nl/
http://www.espria.nl/onze-merken/de-trans
http://www.detrans.nl/
http://lezenenschrijven.nl/
http://www.zorgvoorgezondgewicht.nl/
http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/