Weekendoverdracht

Vierde Nationaal

Kwaliteitscongres

Utrecht 30 oktober 2013

Een rollenspel in een van de workshops maakt het onthutsend inzichtelijk. Wat is precies de weekendoverdracht in het ziekenhuis? Een korte bijeenkomst waarin ziekenhuisartsen zowel mondeling als schriftelijk elkaar patiënten overdragen die extra aandacht vragen in het aankomend weekend. Hoe kan zo’n overdracht goed verlopen als voortdurend artsen te laat zijn, tussentijds weg gebeld worden en de feitelijke gegevens te vaag blijken. Bovendien waar zijn de verpleegkundigen?

Bordje: Niet Storen

Pilot

Het kan dus beter. De Nederlandse Internistenvereniging (NIV) heeft met een zestal ziekenhuizen een pilot verricht. Hoe optimaliseer je een overdracht? De patiënt heeft er zeker veel baat bij. Vooral op de eerste hulp (SEH) is een goede overdracht heel belangrijk. Kortom, dit aspect past bij een kwaliteitsmeting in het kader van visitatie en accreditatie.
Als onderdeel van het project is trouwens een trainingsmodule ontwikkeld voor arts-assistenten om de benodigde competenties voor dienstoverdrachten te optimaliseren.