Horen, zien en zwijgen

4e Nationaal kwaliteitscongres

Wetenschappelijke Verenigingen

Utrecht, 30 oktober 2013

De wat omineuze titel brengt menigeen naar wat een bijzonder interessante workshop blijkt te zijn. Onderdeel van het 4e Nationaal kwaliteitscongres. De opkomst is groot, zoals inleider Marcel Daniëls (OMS) constateert. Het gaat hier om de omgang met de Kwaliteitsregistraties. Wat te doen met de zogenaamde ‘underperformers’ is meteen de retorische vraag van chirurg Michiel Wouters. Hij gaat aansluitend in op de eerste resultaten van de ziekenhuisregistraties bij dikke darmkanker (coloncarcinoom). Over een drietal jaar gemeten, ontstaat er een goed inzicht (grafiek Funnelplot) dankzij deze zogenaamde DICA registratie. Een werkgroep AUDIT gaat aan de slag met ‘uitbijters’. Dat is lang niet makkelijk! Het gaat wel om collega’s.

Marcel Daniels, Voorzitter Raad Kwaliteit, OMS

Driemaal…

Vanuit de cardiologie kan Eric Dubois het nodig vertellen over een vakgroepen in een drietal ziekenhuizen, die de pers hebben gehaald met misstanden. De wetenschappelijke vereniging (NVCC) is op zeer verschillende wijze hierbij betrokken geraakt. In de discussie wordt door de sprekers aangegeven dat een escalatie model wordt gehanteerd. Dat kan ertoe leiden dat de inspectie (IGZ) wordt ingeschakeld. Vanuit de zaal dringt Rimke Geels (Achmea) aan op een tijdige betrokkenheid van zorgverzekeraars. We kunnen gevoeglijk aannemen dat andere wetenschappelijke verenigingen zullen volgen.