1000 mg of 100 mg

Morfine

Dosering

De macht van het getal in de media

De discussie over de casus Tuitjenhorn is dit weekend gewoon doorgegaan. Ondanks bezwerende woorden vanuit de KNMG over nascholing (maatregelen in de sfeer van nog meer ‘control’). Ik kan mij volledig vinden in de reactie van René Diekstra (TrosNieuwsshow zaterdag), die met zoveel woorden zegt “dat het boek zo niet gesloten mag worden”. Een enkele observatie. Tijdens de televisie uitzending van Buitenhof meende ik iets van een generatieconflict te bespeuren. Jeugdige artsen klampen zich logischerwijs vast aan richtlijnen?

Dosis-Effect relatie

Liefde

Wat nu als er in de discussie sprake zou zijn geweest van niet 1000 maar 100 mg morfine? Een vraag die ik stel aan mevrouw Hansen (woordvoerder IGZ) die een farmaceutische achtergrond heeft. Natuurlijk: de slogan “in liefde en in oorlog is alles toegestaan”, geldt zeker niet voor de Geneeskunde anno 2013. Maar ik ben er haast van overtuigd dat de bewuste huisarts uit liefde (en vermoedelijk iets van paniek?) heeft gehandeld. Misschien met overdekking door bravoure…