Volg Digitaal Spoor

Processmining

Procesmodellen uit Eventdata

Casus Plastische Chirurgie

Niemand weet vaak hoe ‘in het echt’ processen eruitzien. Ieder heeft zich een subjectief en incompleet beeld van een proces gevormd. Zo stellen Anne Rozinat en Christian W. Gunther in het juni/juli nummer van Informatie (maandblad voor de informatievoorziening) . Processmining maakt procesmodellen uit ruwe data. Het vormt de ontbrekende schakel tussen enerzijds procesanalyse en het ontwerp, en anderzijds data-analyse. Processmining technieken zijn in staat automatisch procesmodellen te genereren waardoor eventdata (big or small) kunnen worden omgezet in nieuwe inzichten en betrouwbare antwoorden. Processmining maakt het mogelijk om de effectiviteit, efficiëntie en risicobeheersing van operationele processen te analyseren, aldus Wil van der Aalst en Frank van Geffen in ditzelfde themanummer van Informatie.

Voorbeeld (Hypothetisch) Eventlog (bron magazine Informatie)

Volg het digitale spoor

Dat is dan echt iets voor de gezondheidszorg zal mijn lezer denken. Nou, daar is beslist een wereld te winnen.. Zo staat in hetzelfde magazine (pagina 46-48) een heel concreet en goed te begrijpen voorbeeld van de hand van Angelique Koopman en Pieter de Kok . Het gaat over een casus zorgfacturatie binnen een plastisch chirurgische groep. Bij een dergelijke audit, gaat het bijvoorbeeld om de vraag of zorgactiviteiten uiteindelijk ook resulteren in een declaratie. Dankzij de uitgebreide zorgregistraties is er een ‘digitaal spoor’ voor elke individuele behandeling tot en met het aanmaken van een declaratie.

Visualisatie

Olifantpaadjes

In het genoemde voorbeeld (Informatie) zijn over niet nader omschreven periode 30.139 behandelingen gestart, waarvan er 25.115 zijn gedeclareerd. Interessant zijn 998 behandelingen die niet zijn afgesloten en toch gedeclareerd. Zeg maar een “olifantenpaadje’. Die bleken ‘snelle behandelingen’ te zijn, die niet formeel zijn afgesloten. Maar er zijn ook andere varianten. Bovendien kan men eenvoudig een niveau dieper (minen) waardoor het gangbare proces, zeg maar het zorgpad, zichtbaar wordt. Vraag: wat is dan ‘operational excellence’? Kortom, ineens blijkt er heel veel te bespreken. Wat is voor deze aanpak nodig?

Interpretatie Ruben Gringhuis (Cartoonist): Olifantenpaadjes

Eventlog

Een eventlog bestaat dan tenminste uit een identificatie (patiëntnummer), een activiteit (bijvoorbeeld consult) en een tijdstempel (datum en tijdstip). Uiteraard kunnen additionele kolommen met kenmerken zijn toegevoegd (naam medewerker, kosten). Volgens de auteurs is er nog wel wat missiewerk te verrichten bij software-ontwikkelaars. Een gezamenlijke aanpak (met soms als start een workshop) in een instelling blijkt bijzonder behulpzaam. Meer weten? Neem contact op met mij!