Remsporen

Bevolkingsonderzoek RIVM

Rem op onderzoek?

Communicatie onhelder

De regionale krant (de Stentor) spreekt over een rem op het onderzoek. Dat laat zijn sporen na in de discussie en polemiek die ontstaat in de media. Klopt de argumentatie die door het RIVM (lees de overheid) wordt gebezigd. Het publiek heeft een bruin vermoeden dat niet wetenschappelijke argumenten, maar bijvoorbeeld logistiek of geld de werkelijke drivers zijn. Is dat zo?

Regionale krant De Stentor

Vakblad Magma

Hoe dan ook is het vreemd om nog eens het navolgende fragment te lezen in Magma (september 2012) het lijfblad van de 101 jarige Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen.  Quote (pagina 88) ‘Personen met een positieve testuitslag hebben een kans van bijna 50% om een carcinoom of een geavanceerd (groot, villeus of hooggradig dysplastisch) adenoom te hebben’. Een artikel van de hand van Eveline Dekker, MDL-arts in het AMC.  Het gaat dan om de iFOBT test die volgens dat zelfde artikel ongevraagd wordt bezorgd bij potentiële kandidaten. Er wordt niet gesproken over afkappunten. Zeker, alles is relatief en je zult altijd de context in ogenschouw moeten nemen. Maar is de communicatie eenduidig?

Quote (Magma, september 2012)

Mannen

Interessant detail. In hetzelfde artikel in Magma wordt aangegeven dat dit het eerste RIVM bevolkingsonderzoek is waarbij ook mannen zijn betrokken.