Upcoding en DOTteren

Financiering DOT

Vervolg op DBC

Telefoongesprek op 18 november 2011 met Fleur Hasaart

Onlangs is Fleur Hasaart gepromoveerd op DBC (ziekenhuisfinanciering) en het fenomeen Upcoding. Zij studeerde economie te Tilburg. Daarna werkte zij de ICT afdeling Business Intelligence ten tijde van haar onderzoek. Thans bij bij het Projectbureau Zorg van zorgverzekeraar CZ. Daar gaat zij zich onder andere bezighouden met “ praktijkvariatie”. Een onderwerp waar ook Vektis mee bezig is (de organisatie die jaarlijks uitkomt met de Zorgthermometer, gebaseerd op declaratiegegevens van alle verzekeraars).

Theorievorming rond de DBC systematiek

Proefschrift

Fleur Hasaart heeft bijzonder veel reacties gehad op haar proefschrift. Over het algemeen positief, behoudens een enkele boze medisch specialist. Het onderwerp laat haar beslist niet los. Zij is uitgenodigd om presentaties te verzorgen bij het ministerie van VW is en de NZA.

 

DOT

Ik vraag Fleur Hasaart naar de nieuwe financieringsstructuur DOT . “Ik ben nu toch vier jaar met het onderwerp bezig en begrijp DOT nog steeds niet”.