Undercover Nurse

Eerlijk over zorg

Care & Quality Institute

Hoe meet je de kwaliteit van de zorg? Er woedt een discussie over certificaten en indicatoren. Afschaffen of niet? Het kan ook anders! We spreken via Skype met Hanneke Toebes en Ton Bakker op 14 juli 2014 naar aanleiding van positieve reacties via Twitter

Anderhalf jaar geleden zijn een groep gelijkgestemden met dit initiatief begonnen. Hanneke en collega’s voelden steeds meer weerstand tegen het huidige systeem waarop de kwaliteit van zorg wordt beoordeeld, waarin de kwaliteit van zorg op de werkvloer niet in kaart wordt gebracht.

Hoe zit het met de echte kwaliteit op de werkvloer? Want daar gaat het toch om?!

Wij meten de kwaliteit van zorg die wordt verstrekt aan de patiënt. Binnen het Care & Quality Institute staan wij voor “Eerlijk over zorg “, dus transparant de daadwerkelijke kwaliteit zorg in kaart brengen. Ton geeft aan dat elke cliënt recht heeft op goede zorg. Het idee over Undercover Nurse is ontstaan op een nacht om 03:00 uur. Tijdens een verjaardag was iedereen het met elkaar eens. Zo kan het niet langer. Meerdere professionals en specialisten uit de zorgsector sloegen hun handen ineen en hebben dit kwaliteitsinstituut opgericht. Allen met een groot hart voor de zorg. Waarom niet onaangekondigd bezoek brengen aan zorginstellingen? Met Undercover Nurse lopen auditoren onaangekondigd mee op de werkvloer. Deze auditoren geven na de audit een directe terugkoppeling aan de betreffende afdeling. Er wordt door het Care & Quality Institute veel aandacht besteed aan de privacy aspecten van de cliënten en medewerkers. Bovendien is de terugkoppeling van de resultaten anoniem, zodat er veiligheid is onder de medewerkers. Dat is dus allemaal keurig geborgd, zoals is opgesteld in de Gedragscode van het instituut. Het doel is hiermee de zorgmedewerkers te helpen, dit door inzichtelijk te maken waarin ze goed bezig zijn en waar een verbeterslag nodig is.

Praktijk

Hoe gaat het in de praktijk? De Undercover Nurse sluit een contract met de Raad van Bestuur of directie van de betreffende instelling. Zij geven akkoord voor de opdracht. Op de dag van de audit melden zich altijd twee Undercover Nurses op de afdeling bij de medewerkers. De medewerkers krijgen voordat de audit daadwerkelijk start een duidelijke uitleg over wat er die dag staat te gebeuren. De Undercover Nurses lopen mee met verschillende medewerkers in de zorgverlening. Er wordt geanonimiseerd genoteerd wat wel en wat niet goed gaat. Uitkomsten van het bezoek worden altijd gedeeld met de opdrachtgever. Ook worden de uitkomsten besproken op de werkvloer. Het Undercover Nurse Keurmerk is de uitkomst bij een positief resultaat, dus wanneer de afdeling voldoet aan de wet- en regelgeving en branche specifieke eisen. De Undercover Nurse komt over een periode van een jaar twee keer onaangekondigd langs. Het keurmerk wordt uitgereikt aan de betreffende afdeling en niet aan de hele organisatie zoals bijvoorbeeld bij de HKZ (ISO). Het keurmerk is daarmee afdeling gebonden.
Soms zijn er grote verschillen in kwaliteit tussen afdelingen en het is goed dat dit nu hiermee inzichtelijk wordt. Zo weet elke afdeling precies waaraan te werken en wat te borgen. Het Care & Quality Institute is genomineerd geweest voor de Achmea Zorgveiligheidsprijs. Nu is het instituut genomineerd voor de Accenture Innovation Awards 2014 en de lezer kan stemmen.

Wat betekent Undercover Nurse voor een zorgorganisatie?

 De zorgorganisatie wordt ‘IGZ-proof’ met betrekking tot de verleende zorg.
 De zorgorganisatie levert verantwoorde zorg- en/of dienstverlening conform branche specifieke eisen en conform wet- en regelgeving.
 De zorgorganisatie werkt constant aan verbetering en borging van verbeteringen.
 De zorgorganisatie kan dit aantonen met een erkend Keurmerk.

Hoe draag Undercover Nurse bij aan een veilige zorg?

 Door eerlijk te zijn over (de veiligheid van) zorg
 De zorg in kaart te brengen met als uitgangspunt wetgeving en branche specifieke eisen
 Samen te werken aan veilige zorg
 Openheid te geven over wat er gebeurt
 In gesprek te gaan over verantwoorde zorg
 Werken aan een cultuur, waarin blijvend verbeteren het uitgangspunt is

Bevalt het?