Theranos nekt Medimate

Medimate moest disrupting zijn voor de zorgsector

Een hypothese

Gebaseerd op recente inzichten. Medimate moest het Nederlandse vlaggenschip gaan worden bij de toepassing van nieuwe technologie in Twente ( lab-on-a-chip) in de Geneeskunde. Wellicht ontstond hier op termijn een wereldleider en veel werkgelegenheid! Begonnen als een project van afgestudeerde studenten van de Universiteit Twente, werd het een heuse veelbelovende startup op het campusterrein in Enschede. Helemaal passend binnen de onderzoekslijn die was ingezet, namelijk de Nanotechnologie (Nu MESA+). Miniaturisering van allerlei processen.

Lithium
Zeker, men maakte het zich destijds niet gemakkelijk door te beginnen met een niche binnen de medische wereld. Maar de wereld van de GGZ ((Geestelijke Gezondheid Zorg) zou ongetwijfeld de impact ervaren. De regie zou meer en meer in handen van de patient komen. Het ging om de (spiegel)bepaling van Lithium in het bloed van patienten die dit Lithium als medicijn gebruiken bij ernstige stemmingsstoornissen (bipolariteit). Dat is verhoudingsgewijs geen grote groep patienten binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg) en deze Lithiumbepaling is moeilijk en uiterst gevoelig, maar heel belangrijk om bijwerkingen te vermijden. Dat leverde ook vertraging op bij de ontwikkeling van betrouwbare technologie. Anderzijds: er lag wel een breed gesteunde concrete zorgvraag. Ook het wenkend perspectief van toepassingen bij andere ziektebeelden betekende een stimulans en dat kwam ook daadwerkelijk binnen handbereik. Bepaling van Natrium en Kalium  in de urine kon daadwerkelijk worden toegepast bij Nierziekten en Hartfalen. Parallel was er een veterinaire toepassing operationeel . Er werd veel geld in het bedrijf gepompt. Maar ook de concurrentie zat niet stil. Toen kwam het jaar 2014.

Big Data
Het indrukwekkende managementboek ‘Wij zijn Big Data’ (Sander Klous, Nart Wielaard) uit 2014 maakt een vergelijking tussen Medimate en het Amerikaanse Theranos. Daarbij komt Medimate er wat bekaaid vanaf als we de stellige beweringen van oprichter  Elizabeth Holmes van Theranos tot ons laten doordringen. Holmes wil korte metten maken met de omslachtige praktijken met buisjes bloed, maar vooral is er de belofte van de controle van bloed op allerlei waarden. En dat voor een spotprijsje. Kortom, Theranos is de toekomst zo is de boodschap voor de goede verstaander. Zo lees ook ik dat destijds.

Fragment uit boek ‘Wij zijn Big Data‘.

Trendanalyse
Ook bij analyse van de berichtgeving in Nederland over Theranos en Medimate blijkt vooral in 2014 toenemende belangstelling voor Theranos te ontstaan. Dat is ook het jaar waarin het boek ‘Wij zijn Big Data‘ uitkomt (37 dagen in de top 100 van managementboeken). Het boek vergelijkt Medimate en Theranos. 2014  is ook het jaar waarin Medimate surseance van betaling aanvraagt.

Vergelijking Theranos versus Medimate in Google Trends (Nederland).

Daaronder de interactieve kaart.

Ontmaskering
Dit voorjaar 2016 wordt stapje voor stapje het verhaal van Elizabeth Holmes onderuit gehaald. De beweringen worden niet waar gemaakt. Holmes wordt voorlopig verbannen uit het laboratorium. De waarde van Theranos verdampt. We durven te stellen dat uiteindelijk ook het Nederlandse Medimate als slachtoffer is te beschouwen van deze misleiding zoals we het inmiddels wel mogen noemen. De journalistiek mag zich aantrekken dat er zo lang kritiekloos is geluisterd naar Holmes.

Meer lezen
Zie ook dit bericht over Theranos :https://reportersonline.nl/theranos/