Holland Heineken Huis (HHH)


Snotteren
Er is alle reden om te snotteren nu een sporter op staande voet is weggestuurd. Maar kennelijk is dat snotteren een gevolg van een rondwarend virus. Met name in het HHH. Is het Holland Heineken Huis dan vrijgesteld van het Handenwasprotocol (zie onder) en de behandeling van de deurknoppen. Of komen in het HHH teveel mensen die er eigenlijk niet horen?


Verboden terrein (Sportnieuws)
Het NOC*NSF heeft olympische sporters afgeraden om naar het Holland Heineken Huis (HHH) te gaan zolang zij nog in het olympisch dorp verblijven. Dat bevestigt een woordvoerder. In het HHH zou op dit moment een ziektegolf heersen, en met de maatregel moet voorkomen worden dat sporters een virus meenemen het Olympisch dorp in.

Handenwasprotocol
Ook weer uit Sportnieuws. De maatregel is niet de eerste die NOC*NSF neemt om infecties bij de Nederlandse sporters te voorkomen. Zo zijn alle onderkomens van het Nederlandse team al voor hun komst gedesinfecteerd en behandeld met een speciale coating. Ook is er een handenwasprotocol en worden de kamers tijdens de Spelen meerdere malen gedesinfecteerd.

Vlog#3

In een Vlog laat van den Hoogeband senior hoe dat in zijn werk gaat. Verstaat u wat hij zegt als het over het product gaat? Er is geen script voorhanden.