Telephoon

Innovaties

150 jaar geleden

Wat voorafging aan eHealth en domotica

Lopen we bij de introductie van innovaties als eHealth tegen vergelijkbare problemen aan als onze voorgangers in de zorg? Toen EPD nog de afkorting was voor Een Post Duif?

Impressie Ruben Gringhuis

Herhaling

James Kennedy stelde: de geschiedenis herhaalt zich, maar de uitkomst hoeft niet dezelfde te zijn. Ik ben er nog niet uit. Tijdens een zoektocht stuitte ik op een bericht over ‘de telephoon’ dat mijn aandacht trok. Bovendien verkeer ik in de gelukkige omstandigheden dat ik meteen in het voortreffelijke archief van het HCO (Historisch Centrum Overijssel) de bronnen kan raadplegen. Een zoektocht…

PZC 1864

Musicale telegraaf

28 maart 1864 bovenstaand bericht in Provinciale en Zwolsche Courant. Er wordt aangegeven dat in de vergadering voorafgaande aan die van 26 maart 1864 een lezing is gehouden door dhr. Blankhart, Het betreft de Winterlezingen van de Overijsselsche Vereeniging tot ontwikkeling van de Provinciale Welvaart. Deze Vereniging is later overgegaan in de VORG (Vereniging Overijsselsch Recht en Geschiedenis).

Adressering VORG

Archiefonderzoek

Ondanks uitvoerig zoekwerk in de archieven in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) is over het genoemde -kennelijk geslaagde- experiment met de telephoon (of musicale telegraaf) tot nu toe niets te vinden. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van de (niet geheel volledige) archieven vanaf de oprichting (1858), zoals notulen, in- en uitgegane stukken, ledenlijsten en publicaties. Wel blijkt Blankhart wel meer voordrachten te houden, zoals in Ommen op 25 november 1867, waarbij de techniek ook weer om de hoek komt kijken. Gaat Blankhart dan de medische richting op vanwege zijn electrofysiologische invalshoek?

Galvanismus

Morse

Het feit dat deze presentatie in Zwolle heeft plaats gevonden in 1864 is opmerkelijk. Dat is vooral in het licht van de uitvinding van Morse. De acceptatie van de telephoon is ook nog maar matig, zoals wel blijkt uit een verslag van een militaire oefening uit het jaar 1884 in het Algemeen Handelsblad..

Ver-spreker

Geneeskunde

Ik heb mij wel afgevraagd hoe de acceptatie van de telefoon in de zorgsector is geweest. Inmiddels hebben we te maken met eHealth en sreen-to-screen contact. Bij het zoeken naar berichten over de introductie van de telephoon in de sector ga ik te rade bij anderen…