eHealthNu bezinning

Lode Wigersma (KNMG)

Gezamelijke agenda (verankering) telemonitoring

“50% doelstelling voor 2014 te ambitieus”

De afsluiting van een intensieve middag (Domus Medica, Utrecht, 19 juni 2013). Lode Wigersma schetst in kort bestek de huidige stand van zaken rond eHealth. Hij prijst de samenwerking via de NIA. Stakeholders rond ‘hartfalen’ hebben zich verenigd om na te denken over een omslag van telemonitoring naar zelfmonitoring. Want -zo benadrukt Lode Wigersma- eHealth is nog teveel een technische toepassing die door verschillende leveranciers en met verschillende functionaliteiten aan patienten wordt aangeboden. De inbedding in de polikliniek en de eerste lijn is daarbij vaak onvoldoende. De 50% deelname in 2014 aan telemonitoring -daar waar mogelijk en verantwoord- lijkt dan ook te ambitieus.

Lode Wigersma

Multimorbiditeit

Dagvoorzitter (Martin Schalij, hoofd cardiologie LUMC-MCH) beaamt de veronderstelling van Lode Wigersma dat er maar weinig mensen met hartfalen zijn die niet tenminste ook een andere chronische ziekte hebben. Er is sprake van multimorbiditeit. Dat betekent dat ondersteuning van werkelijk bestaande behoeften een absolute noodzaak is. De patient wil niet met meerdere kastjes worden opgezadeld…. Verder: het streven moet toch zijn een dagelijks begeleiding door verpleegkundige en eerste lijn. Het KwaliteitsInstituut i.o. wordt bij de afstemming met belanghebbenden een belangrijke (inventariserende) rol toegedacht. Alhoewel, we moeten daar ook niet op blijven wachten als mooi vergezicht….

Poll (aanwezigen)

Hartfalen

Vanuit de aanwezigen komt naar voren dat hartfalen (en eventueel atriumfibrilleren) heel goed als voorbeeld en voorloper zou kunnen dienen voor het pad dat nu is ingezet rond eHealth. Quote”Je moet gewoon starten”.