Isala innoveert

Ziekenhuis

Van mooiste naar beste

Innovatie: Verbinding intern en extern

Een interessante bijeenkomst in aanwezigheid van een groot aantal belangstellenden op 25 juni 2013. Een welhaast symbolische locatie (aan het Dokterspad!) gelegen net buiten de nieuwbouw van de Isalaklinieken. Marianne Sint spreekt namens de Raad van Bestuur van de Isalaklinieken met liefde over datgene dat nagestreefd wordt. Maar..zonder de medisch professionals is het kansloos.

Marianne Sint

Zorgvraag leidend

Het gaat erom dat de zorgvraag adequaat wordt bediend. Hoe borg je dat! Innovatie hoort daar gewoon bij. Hoe logisch om de verbinding te maken met de Isala academie. Maar daarnaast moet de blik ook op de buitenwereld worden gericht. Dus verbinding intern en extern. Een rol die is opgepakt door Kennispoort regio Zwolle en meer specifiek het cluster Health (kwartiermaker Wilma Koch). In zijn inleiding benadrukt dagvoorzitter Arno Nierich (hoofd innovatie Isala) op samenwerking met Twente en Utrecht (Julius centrum). Wilma Koch introduceert het begrip HIP (Health Innovation Park).

Arno Nierich

Intentieverklaring

De beoogde ondertekening van de gezamenlijke intentieverklaring hebben we nog tegoed. Een keur aan sprekers krijgt de gelegenheid om iets te vertellen over lopend onderzoek. Het gaat nadrukkelijk niet alleen een technische innovaties, maar ook om proces innovaties en zelfs strategische innovaties, zoals professor Bilo aangeeft met het indrukwekkende Diabetes project.

Marianne Fokkert (project MACE, Point Of Care Testing)

Barometer

Aan de hand van een barometer (schaal 1-10) mag vervolgens worden aangegeven in welk ontwikkelstadium de innovatie zich bevindt. De zaal krijgt voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Nogal eens moet zorgverzekeraar Achmea in de persoon van Jeroen Kemperman (senior managerstrategie) te hulp komen. De overheersende indruk is dat door de Isalaklinieken  in augustus niet alleen een nieuw ziekenhuisgebouw wordt betrokken, maar dat ook een nieuw elan zich meester heeft gemaakt van de instelling (en de regio).

Partnering