IGZ en verzekeraars

Ombudsman

TROS Radar

Meldpunt geopend

Heeft u de uitzending gezien. Ik moet zeggen dat ik de reactie van Brenninkmeijer zakelijk en goed vind.

Is dit een antwoord?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat samenwerken met zorgverzekeraars om effectiever toezicht te kunnen houden. Dat blijkt uit het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 van de IGZ, dat minister Schippers in december aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Inspectie en zorgverzekeraars, zo staat in dat plan, hebben beide belang bij goede kwaliteit van zorg en het voorkómen van vermijdbare schade. Daarom gaan zij samenwerken bij het ontwikkelen en verzamelen van toezichtindicatoren: ‘Zeker bij individuele beroepsgroepen zoals huisartsen lijkt dit een veelbelovende optie.’ Daarnaast is samenwerking van belang bij de voorbereiding van toezichtprojecten en bij de informatie-uitwisseling over disfunctionerende instellingen en beroepsbeoefenaren.

Emmen

De IGZ erkent dat de samenwerking met verzekeraars ‘wederzijds enige voorzichtigheid’ vereist: ‘Zorgverzekeraars willen terecht geen instrument van de inspectie worden. Wij willen niet hun commerciële belangen dienen.’

Dick Beens, secretaris van de VAGZ, de vereniging van artsen en andere medische professionals die werken bij zorgverzekeraars, spreekt van een interessante ontwikkeling: ‘Zeker op het gebied van het kwaliteitsbeleid hebben IGZ en zorgverzekeraars veel gezamenlijks. Als vereniging kijken we al langer wat we voor de inspectie kunnen betekenen, en omgekeerd. Dat doen we omzichtig, want je hebt te maken met ieders eigen verantwoordelijkheid en ook met aspecten van privacy.’ Van formele samenwerking is nog geen sprake, voegt hij daaraan toe, wel zijn er informele contacten in de regio’s. Van de drie door de inspectie genoemde thema’s, lijkt hem de samenwerking bij kwaliteitsindicatoren het meest voor de hand liggend. ‘Bij informatie-uitwisseling over disfunctionerende professionals stuit je al snel op aspecten van privacy. Ik heb geen idee hoe je dat zou kunnen aanpakken.’

Het aanpakken van disfunctionerende beroepsbeoefenaren is een van de speerpunten in het beleid van de IGZ de komende jaren, zegt het beleidsplan. Daarnaast wil zij de zorg voor ouderen verbeteren, de medicatieveiligheid verhogen, drang en dwang in de zorg terugdringen en risico’s bij nieuwe aanbieders verminderen.

Bron: Medisch Contact/ Joost Visser ( 2 januari 2012)