CBS Bevolkingstrends

Datajournalistiek

Dataming

Datamining wint aan belang en aandacht. Een van de bronnen is het CBS. Het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nummer 4 (20111) van de zeer gewaardeerde publicatie Bevolkingstrends blijkt tevens de laatste papieren versie te zijn. Via de website is nu echter een schat aan gegevens beschikbaar en doorzoekbaar geworden.
Logo Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),tevens link homepage CBS

RSS-feed

De mogelijkheid wordt geboden om actuele berichten te ontvangen van het CBS. Dat kan in zijn algemeenheid, maar ook voor bepaalde omschreven thema’s. Maar ook kun je hier direct bij de zorgsector terecht komen.