Klacht over Postzegels

Frankering

Prijsopdrijving

Een jaar na dato blijk ik helemaal gelijk te krijgen. De prijs van postzegels wordt opgedreven zonder dat het erg opvalt.  Zie reactie van Rosalie. Mijn voorbeeld destijds van Griekenland (een ‘3’) krijgt met de kredietcrisis en de Euro perikelen misschien ook een andere betekenis? Overigens spreken we nu over PostNL en niet meer TNT.

———————————————————————————————————————————————————————-

26 juni 2010

Postzegels straks niet transparant

Waarom introduceert TNT Post nieuwe postzegels. Als lid van TNT Collectorsclub gaat het mij aan het hart, want het betekent vast dat er minder gauw wordt overgegaan tot de uitgave van een nieuwe zegel en “bijplakken” gedateerd wordt. Ook zijn de zegels gewoon “leger”met zo weinig tekst. Die mooie poststukken worden wellicht zeldzamer? Quote: “De nieuwe waardeaanduiding biedt gemak in het gebruik. Deze verkleint de kans dat een poststuk met een verkeerde frankeerwaarde wordt verstuurd. De waarde van de aanduiding 1 of 2 blijft namelijk geldig. Daardoor is bijplakken met bijplakpostzegels niet meer nodig“.

Prijstransparantie verdwijnt

Dat mag allemaal zo zijn. De transparantie is hiermee niet gediend, want prijsverhogingen zie je pas terug als je weer postzegels aanschaft. Ook de ontvanger mist de relatie tussen de dienst als zodanig en de onkosten. Er zijn wel concurrenten in Nederland wat betreft de postbezorging (sinds 2009), maar TNT Post is het enige bedrijf dat postzegels uitgeeft. De zakelijke markt (96% van alle poststukken) werkt namelijk met  frankeerzegels (bron: Quest).Het begrip “verzendkosten” wordt mogelijk ook misbruikt? Frankeerwaarde wordt een rekbaar begrip.Ik denk dat TNT een rekensom heeft gemaakt en dat het initiatief besparingen oplevert. Dat zie ik helaas niet zo terug in de uitingen.”De postzegels met de aanduiding 1 of 2 blijven geldig. Daardoor is bijplakken met bijplakpostzegels niet meer nodig”. Dat betekent wel dat als je nu investeert in deze zegels je geen last hebt van toekomstige prijsverhogingen. Dat is wel weer de andere kant van het verhaal.Deze ontwikkeling staat haaks op het maatschappelijk streven om kosten meer transparant te maken. Denk maar eens aan de zorgsector! Ik vraag mij ook af of dit al dan niet in lijn is met Europese ontwikkelingen. Kun je wellicht straks deze zegel ook in onze buurlanden gebruiken? Of beginnen EU-landen met vergelijkbare initiatieven waarbij de Belgische 2 of Duitse 1 straks staat voor een andere bedrag. Misschien komt Griekenland wel met een 3?

Verenigde Staten van Europa

Of is het juist de aanzet naar de Verenigde Staten van Europa met niet alleen een munt maar ook een eigen postzegel-eenheid? We zitten dan nog wel in de maag met de “December zegel”.

Nieuwe tijden

Waardeaanduiding

Hoe werkt de nieuwe waardeaanduiding voor postzegels? Op postzegels voor brieven of kaarten tot en met 20 gram komt voortaan een 1 te staan.Afhankelijk van de bestemming staat op de postzegel de aanduiding Nederland, Europa of Wereld.
Voor zendingen van 20 tot en met 50 gram binnen Nederland zijn er postzegels met een 2
Voor post binnen Nederland zwaarder dan 20 gram kan een combinatie van zegels worden gebruikt.
Voor zendingen naar het buitenland kunnen veelheden van postzegels met de aanduiding Europa of Wereld worden gebruikt, afhankelijk van de bestemming.
De voordelige Decemberzegels krijgen voortaan de aanduiding ‘December’.

Nieuwe Liefde? We moeten het nog zien!

We houden de ontwikkelingen in de gaten!