Hanzeboog gespannen

Terwijl men In Hanzestad Oslo (Noorwegen) weigert om toe te geven aan intimidatie, gaat het in Hanzestad Zwolle heel anders toe. Sinds kort beschikken we over de fraaie Hanzeboog brug.

Gesponsorde biker heeft het gewaagd de boog zelf ’te nemen’

Dat is vastgelegd op een filmpje, dat kennelijk als reclame uiting dient. Op de 30e juli 2011 meldt de regionale krant dat Prorail  tijdelijke en definitieve maatregelen neemt om dit te voorkomen.

DeStentor 30 juli 2011

Groene Zeep

Dit soort stunts is van alle tijden. Maar het brengt risico’s mee,ook voor anderen. Ik heb grote moeite met de huidige aanpak. Met de fiets heb ik vandaag maar eens de ‘gewone’ route Zwolle-Hattem genomen. De felrode bogen worden ontsierd door in totaal vier wrakhouten schotten met prikkeldraad omgeven. Dat moet dan kennelijk onverlaten tegenhouden. De uitvoering en het denkwerk kost natuurlijk veel geld. Bovendien ontsiert het deze prachtige brug. Je kunt het haast horizonvervuiling noemen! Mijn pleidooi is een hele andere benadering. In de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) zou men wellicht de boog met groene zeep hebben ingesmeerd, zodat je er gewoon van afglijdt. Zoals piraten van het houten scheepsdek worden geweerd (althans zo werd het ons verteld). Eenvoudiger is gewoon een bordje met verboden toegang (maar misschien geldt dat sowieso voor de terreinen van Prorail) en zoiets als betreden voor eigen risico. Ik denk dat we fikse straffen moeten uitdelen.

Trein richting Zwolle 1 augustus 2011

Noorwegen

Er doet zich in ons land de vreemde situatie voor, dat voor iedere keer dat een burger de grenzen opzoekt of overschrijdt, de regels worden aangepast (lees; opgeschroefd). Want er zou eens een risico niet zijn afgedekt. Geen wonder dat we op die manier bureaucratisering bevorderen en overal belemmeringen opwerpen. Het is nauwelijks nog mogelijk zomaar ergens binnen te lopen. We kennen het fenomeen ook in de zorgsector.Omdat misbruik wordt gemaakt van regelingen als PGB, wordt dat aangegrepen om het hele stelsel ter discussie te stellen. Nee, je moet juist welwillende en positief ingestelde burger een handje helpen!

Ik denk dat we misschien iets van Noorwegen kunnen leren?

Ik ben benieuwd wat er met de Hanzeboog gaat gebeuren. ProRail, haal alle schotten er maar weer af!