Onderzoek bijdrage zorgverbetering

Geen toename aantal potentieel vermijdbare doden in ziekenhuizen

Het vandaag (25 november 2010) verschenen onderzoek naar potentieel vermijdbare schade in ziekenhuizen is een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de zorg

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) onderschrijft de aanbevelingen die aansluiten bij de al ingezette verbeteracties om de kwaliteit van de zorg verder te verhogen.De belangrijkste conclusie van het onderzoek ‘Monitor Zorggerelateerde Schade 2008’ van het NIVEL en EMGO is dat de potentieel vermijdbare schade helaas niet is afgenomen. De NVvH betreurt uiteraard elke vermijdbare schade en doet er alles aan om dat te voorkomen. Voor het onderzoek zijn dossiers van 4023 opnames in 20 Nederlandse ziekenhuizen in 2008 bekeken. In totaal waren er in dat jaar bijna 1,3 miljoen opnames in Nederlandse ziekenhuizen. De conclusie van het dossieronderzoek is dat bijna drie op de honderd opgenomen patiënten met potentieel vermijdbare schade had te maken. Dat getal lag in een vergelijkbaar onderzoek in 2004 iets lager, maar de onderzoekers concluderen dat door onzekerheidsmarges ‘niet gesproken kan worden van een stijging’.

Meer openheid

De NVvH is blij met de conclusie dat ziekenhuizen en medisch specialisten steeds opener en kritisch zijn over hun eigen functioneren. Chirurgen zijn als eerste specialisten in Nederland al jaren geleden gestart met een uitgebreide complicatieregistratie. Hierdoor worden schadelijke gebeurtenissen altijd in het chirurgisch dossier vermeld en daardoor voor dit onderzoek inzichtelijk.Meer dan 20 procent van de onderzochte dossiers betreft chirurgen en een groot deel van de schadelijke gebeurtenissen is dan ook aangetroffen bij de chirurgische zorg. Een verklaring daarvoor is dat de chirurgie steeds complexer wordt, waarbij bejaarden en zwakke patiënten steeds grotere operaties ondergaan. Daarbij komt dat een grote groep relatief kleine operaties in de dagbehandeling plaatsvindt en die zijn helaas in dit rapport
niet meegenomen. Daardoor ligt het zwaartepunt van het onderzoek op complexe operaties waardoor het percentage van de geregistreerde schade mogelijk hoger is uitgevallen.

Sterfte Statistiek 1851 Collectie J.T.A. te Gussinklo

Veel verbeteringen in gang gezet

De NVvH onderschrijft de aanbevelingen van het rapport die overeenkomen met het door chirurgen ingezette beleid. Patiëntveiligheid staat bij de beroepsvereniging van de chirurgen voorop wat onder meer blijkt uit het concentreren van risicovolle operaties daar waar de beste resultaten worden gehaald. Daarnaast zijn er teamtrainingen, ontwikkelt de NVvH toepassingen van richtlijnen om overal de beste zorg toe te kunnen passen en werkt de beroepsvereniging aan checklijsten rondom het operatieproces. Deze checklijst werd recent door Nederlandse chirurgen gepubliceerd in het meest gezaghebbende medisch tijdschrift ter wereld, The New England Journal of Medicine. Ook participeren chirurgen prominent in het VeiligheidsManagement Systeem, het nationale veiligheidsprogramma voor de zorg dat in 2008 van start ging. De resultaten van deze aanpak zijn daarom niet in dit onderzoek betrokken, benadrukken de onderzoekers in een persbericht.

Patiënt in veilige handen

De beroepsvereniging van de chirurgen stelt tenslotte vast dat de chirurgische patiënt in Nederland in veilige handen is. Ondanks de vergrijzing en de steeds hoger wordende zorgdruk en beperkte financiële middelen, behoort de Nederlandse specialistische zorg internationaal tot de koplopers. Chirurgen blijven zich maximaal voor de verbetering van de veiligheid voor haar patiënten inzetten.