Frank de Grave in Orde

Mr. F.H.G. (Frank) de Grave is per 25 november voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten (Orde). Hij volgt W.G.J.M.  (Willem) van der Ham op, die zijn driejarige voorzitterstermijn heeft afgerond.

Met Frank de Grave als nieuwe voorzitter heeft de Orde voor het eerst in haar geschiedenis gekozen voor een niet-medicus.

De keuze voor een buitenstaander is voor de Orde nieuw, maar in de zorgwereld niet uitzonderlijk. Het past bovendien binnen de veranderde en complexe omgeving waarin de Orde en haar partners moeten opereren. Volgens de Orde is het nu essentieel om een voorzitter te hebben die de vertaalslag kan maken tussen politiek en medisch specialist. De Wetenschappelijke Verenigingen erkennen dit. Uiteraard kan De Grave leunen op de ruime inhoudelijke expertise bij de overige bestuursleden.

Frank de Grave hoopt in zijn rol het bestuur van de Orde te helpen bij het maken van vaak lastige keuzes. “Ik weet hoe Den Haag en de relevante zorgpartijen denken en waar hun belangen liggen. Dat kan bijdragen aan het vinden van goede oplossingen.” Ook wil De Grave inzichtelijker maken wat de Orde en de medisch specialisten nu eigenlijk betekenen voor de zorg van patiënten. “Nederland heeft voor het derde jaar op rij het beste zorgstelsel van Europa. Dat is in belangrijke mate te danken aan de dokters. Maar wie weet dat eigenlijk in Nederland? Hetzelfde geldt voor vernieuwingen op het gebied van kwaliteit. We lopen er vaak mee voorop. Daar mogen we trots op zijn”.

Domus Medica (Bron: Artsennet)

Loopbaan De Grave

De Grave was eerder minister van Defensie, staatssecretaris Sociale Zaken & Werkgelegenheid en kamerlid. Van 2004 tot 20009 was hij voorzitter raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook was hij voorzitter van Seneca, een invloedrijke denktank van beslissers in de zorgsector. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van het coöperatiebestuur van PGGM. Hij was tevens bestuursadviseur bij Twijnstra Gudde Adviseurs en Managers. Deze functie heeft hij na zijn benoeming bij de Orde neergelegd.

Meer wisselingen in het bestuur

Tijdens de ALV vonden meerdere bestuurswisselingen plaats. Zo trad prof.dr. P.A.M. van Leeuwen aan als voorzitter van de Kamer Academische Specialisten en werd dr. M.C.G. Daniëls benoemd als voorzitter van de Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit. Dr. P.J. Dörr is toegetreden als bestuurslid portefeuille Opleiding. Alle nieuwe bestuursleden zijn aangetreden voor een periode van drie jaar. De vertrekkende bestuursleden traden alle af vanwege het aflopen van hun benoemingstermijn.

Het bestuur van de Orde van Medisch Specialisten ziet er nu als volgt uit:

–          Mr. F.H.G. de Grave, algemeen voorzitter

–          Dr. M.C.G. Daniëls, klinisch cardioloog, voorzitter Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit

–          Prof. dr. P.A.M. van Leeuwen, chirurg, voorzitter Kamer Academische Specialisten

–          Dr. R. Baumgarten, arts klinische chemie, voorzitter Kamer Dienstverband

–           J. de Jonge, neuroloog, voorzitter Kamer Vrij Beroep

–          Dr. P.J. Dörr, gynaecoloog, bestuurslid portefeuille Opleiding

–          Dr. W.S.I.M. van den Wijngaart, kno-arts, penningmeester