Nieuwe directeur NDF

Het bestuur van de NDF (Nederlandse Diabetes Federatie) heeft dr. Inge de Weerdt benoemd tot directeur van de NDF per 1 januari 2011. Inge de Weerdt is op dit moment programmamanager
van het Nationaal Actieprogramma Diabetes en adjunct-directeur van de NDF. De Weerdt volgt mr. drs. Bert Kuipers op die 8 jaar directeur
was van de NDF.Inge de Weerdt: “Bert laat een sterke en alom gerespecteerde federatie achter.We staan stevig op de kaart. Tegelijk staat de NDF voor grote uitdagingen. Een
nieuwe verenigingsstructuur waarbinnen we samenwerking met en tussen de lidorganisaties opnieuw moeten vormgeven, een nieuwe beleidsperiode waarin
we ambitieuze mijlpalen willen bereiken op het gebied van diabeteszorg en –preventie en natuurlijk het Nationaal Actieprogramma Diabetes dat in 2011 zal
gaan pieken. Maar ik heb er vertrouwen in. Ik geloof dat in het verleden behaalde NDF-successen een solide basis vormen voor de toekomst. Een toekomst
waarin we alleen gezamenlijk en cross-sectoraal de immer groeiende aantallen chronisch zieken en zorgkosten kunnen bestrijden. De NDF heeft hierbij tot nu toe een voortrekkersrol gehad, en zal dat ook blijven doen. Daarvoor wil ik me graag met mijn team blijven inzetten, voor en samen met de leden.”

Inge de Weerdt (Bron: NDF)

Inge de Weerdt volgde haar opleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in de bewegingswetenschappen. Zij studeerde in 1986 cum laude af in de hoofdrichting
‘Gezondheidkunde’. Vanaf 1985 was zij aan dezelfde faculteit werkzaam als Universitair Docent. Van 1986 t/m 1989 werkte zij als wetenschappelijk onderzoeker aan de
faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit. In 1989 is zij aan de VU gepromoveerd op het proefschrift getiteld:‘Diabetes education. Behavioural, medical, organisational
and economic aspects. A multicentre evaluation study’. Sindsdien heeft zij vanuit haar eigen onderzoek- en adviesbureau ResCon twintig jaar lang een groot aantal