Negatief effect € 8 miljoen

Mediq teleurgesteld over verlaging receptregelvergoeding

Mediq, internationaal leverancier van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, is teleurgesteld over het besluit van de NZa om de receptregelvergoeding te verlagen. Het beleid van de NZa en de uitbreiding van het preferentiebeleid door zorgverzekeraars hebben per saldo een negatief effect van circa € 8 miljoen op het bedrijfsresultaat van Mediq in 2011 (in vergelijking met 2010).

De NZA spreekt over transitietarief naar vrije prijzen in 2012.

Deel website NZA (16 december 2010)

De NZa heeft het tarief voor de verstrekking van een receptgeneesmiddel1 voor 2011 vastgesteld op gemiddeld € 7,50.

Dit tarief was in 2010 nog € 7,91

Als de apotheek en zorgverzekeraar dat overeenkomen, mag net zoals in 2010 worden afgeweken tot een maximum van gemiddeld € 10,00. Daarnaast vervalt de tijdelijke verhoging van de clawback: een ‘afroming’ van de inkoopmarge van de apotheek via een korting op de vergoedingsprijs die de apotheek ontvangt van de zorgverzekeraar

Sinds de start van het preferentiebeleid3 per juni 2008 is de winstgevendheid van de Nederlandse apotheek fors gedaald. Mediq en andere apotheken hebben flink gesneden in de kosten. Met de reorganisatie die per half 2008 is gestart, heeft Mediq apotheken inmiddels afscheid genomen van 400 medewerkers. Tegelijkertijd is de werkdruk in de apotheken toegenomen omdat apotheekteams tegenwoordig steeds meer tijd moeten besteden aan het uitleggen aan patiënten dat ze, onder invloed van het preferentiebeleid, weer van geneesmiddel moeten wijzigen, of dat deze geneesmiddelen soms zelfs niet leverbaar zijn.

Marc van Gelder, ceo Mediq: “Mediq is teleurgesteld over de analyse en conclusies van de NZa.

We worden gestraft voor de bereikte kostenbesparingen, die we weer moeten inleveren

In het tarief is bovendien onvoldoende rekening gehouden met de uitbreiding van het preferentiebeleid door de verzekeraars per 2011. We staan positief tegenover de nieuwe wijze van vergoeden van geneesmiddelen en farmaceutische zorg, die naar verwachting in 2012 zal worden ingevoerd, in de hoop dat deze nieuwe systematiek van vrije tarieven meer ruimte zal bieden om te ondernemen en te investeren in de kwaliteit van de dienstverlening aan de patiënt.”

Mediq is met 223 apotheken de grootste apotheekketen in Nederland.

Apotheker Rik van der Meer (Farmaceutisch Weekblad)