Kort geding 18 januari 2011

Kort geding dinsdag 18 januari 2011

Aan alle leden van de NVvPO,

Deel Nieuwsbrief http://www.nvvpo.nl

Bij deze willen wij jullie graag informeren over de laatste stand van zaken rondom de CAO Huisartsenzorg. Al lange tijd probeert de NVvPO aan de onderhandelingstafel te komen.

We hebben daar goede argumenten voor:

1. De praktijkondersteuner is een onmisbare schakel in de eerste lijn
2. Praktijkondersteuners worden op dit moment NIET rechtstreeks vertegenwoordigd
3. De NVvPO vertegenwoordigt met ruim tweeduizend leden naar schatting tweederde van alle praktijkondersteuners
4. Het wordt tijd belangrijke zaken binnen ons vakgebied eindelijk eens goed te regelen (kwaliteitseisen, certificering, opleiding, BIG-probleem)

Op dit moment worden de belangen van de praktijkondersteuners vertegenwoordigd door de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Doktersassistentes en praktijkondersteuners hebben op CAO-gebied echter verschillende belangen. De NVvPO vindt dat die van ons tot op heden niet goed naar voren zijn gekomen. Het is dan ook de hoogste tijd dat we zelf van ons laten horen. Met de huisarts in gesprek gaan is niet alleen op de werkvloer maar ook aan de CAO-tafel van groot belang!

Laat de rechter zich nu maar uitspreken…..

Dat er een kort geding nodig is om een plek aan de CAO-tafel te verwerven, betreuren wij zeer. Wij zijn van mening dat dit niet nodig was geweest als de CAO-onderhandelingspartijen zich constructiever hadden opgesteld. Om toelating te vorderen tot het eerstvolgende CAO-overleg Huisartsenzorg heeft de NVvPO de Landelijke Huisartsenvereniging en de Vereniging Huisartsenposten Nederland gedagvaard in een kort geding.

Het kort geding vindt plaats op dinsdag 18 januari 2011 om 13.30 uur in één van de zittingszalen van rechtbank Utrecht aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht. We roepen ALLE leden op om dan aanwezig te zijn. Uit een eerder gehouden enquête over de actiebereidheid onder praktijkondersteuners bleek dat praktijkondersteuners graag voor een betere CAO in actie willen komen. Dus verzet je afspraken en kom naar Utrecht! Jullie steun is hard nodig en zal ons helpen in deze procedure. Ook de pers wordt uitgenodigd.
(Deel Nieuwsbrief NVvPO)