Nauwelijks samenwerking

Kees van Wijk was key-note speaker op het OHRC congres van 9 december 2010 op de Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Het thema is de Logistiek in de Zorgsector oftewel “Operations in Healhcare“.

Kees van Wijk (iBMG): “Nauwelijks samenwerking tussen HBO en Universiteit

,terwijl dat bitter noodzakelijk is”

Zie kort interview:

Kees van Wijk werkt bij iBMG Healthcare Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ik doe onderzoek naar de bijdrage van HRM en service aan de ontwikkeling van vraaggerichte zorg. De vraag is ingebed in het grotere onderzoeksthema waar de relatie tussen het HRM en de bedrijfsperformance centraal staat. Het is belangrijk in arbeids- en kennisintensieve organisaties deze vraag te stellen. Onderzoeksuitkomsten brengen niet alleen de wetenschap verder, maar helpen het werkveld met relevante inzichten.
Een model voor de zakelijke dienstverlening vormt een belangrijke inspiratiebron voor het onderzoek. Inmiddels is dit model toegepast voor de gezondheidszorg en staat bekend als de “Service Care Chain”.

Als lid van de onderzoeksgroep “People Performance and Healthcare Research Group” doe ik onderzoek naar HRM en service in de zorg en verzorg ik de coordinatie. Deze groep is een initiatief van het Instituut Beleid Management Gezondheidszorg (iBMG)het Departement Human Resource Studies van de Universiteit van Tilburg en de Erasmus School of Economics. Wij richten ons als groep op de volgende thema’s:
– Stelselwijzigingen en andere veranderingen: consequenties voor het personeel.
– HRM-vraagstukken in netwerkorganisaties (bijv. in ketenzorg constructies).
– HRM en performance: op zoek naar relaties.
– HR-functie (organisatie, aanbod, rollen, etc.) en HR-implementatie en -uitvoering.
– Leiderschap en management en hun betrokkenheid op HR-kwesties.
– Ontwikkeling van effectieve teams in de gezondheidszorg.
Wij doen dit onderzoek samen met partners uit de praktijk van de gezondheidszorg. Indien u interesse heeft voor onderzoek op de genoemde thema’s, dan kunt u met mij contact opnemen. Participatie aan ons onderzoek levert altijd een terugkoppeling voor uw organisatie op. Indien de data dat toestaan proberen wij de bevindingen te vertalen naar het praktische beleidsniveau.

(Bron : persoonlijke website iBMG)