Narcisme en Handtekening

ROI

Return On Investment

Omgekeerde relatie met grootte handtekening

Harvard Business Review komt deze maand met een publicatie (auteur Nick Seybert), waarin een relatie wordt gelegd tussen de grootte van een handtekening van een CEO en de bedrijfsresultaten. Die verhouding blijkt vaak omgekeerd evenredig, althans in de Verenigde Staten. Over de relatie tussen de grootte van een handtekening en narcisme is al in 1977 (Zweigenhaft) gepubliceerd. Dat onderzoek constateerde dat CEO’s met grote handtekeningen vaker narcistische trekken hebben.  En wat betekent dat heden voor een organisatie?

Interview Nick Seybert

Pitfalls

Een dergelijk onderzoek roept uiteraard vragen op. Daar gaat de auteur Nick Seybert ook wel op in. Beslist zijn er nogal wat sceptische reacties op zijn publicatie. Een narcistische persoonlijkheid kan misschien een mooie start maken, maar voorzichtigheid is geboden is de les.  Natuurlijk  gaan meteen de gedachten uit naar mogelijke voorbeelden in ons land. Misschien ook wel in de zorgsector? Wie doet er aanvullende research (contracten, jaarverslagen)? Begin maar eens met Google Images en intypen ‘handtekening’ ….