Screen2Screen

eHealth

Zorg op afstand

Skillslab, 26 april 2013

“We zitten zelf nog in een fase van exploreren en verder ontwikkelen”, aldus Dr.Hilco Prins, docent verpleegkunde (Domein Zorg en Welzijn) op de Hogeschool Windesheim (locatie Zwolle). Dat mag dan zo zijn, het is toch heel goed dat in de opleiding al praktijkervaring wordt opgedaan met ‘zorg op afstand (eHealth)’. Vandaag betreft het tweedejaars HBOV verpleegkundigen. Verpleegkundigen zullen over enkele jaren van cruciaal belang zijn bij het welslagen van ‘zorg op afstand’.

Impressie van Ruben Gringhuis

Tablets

Op deze vrijdag is er een training in het Skillslab ((zowel ’s ochtends als ’s middags). Op de ene locatie T 2,241 zit een aantal verpleegkundigen in een bestaande practicumruimte. Op de andere locatie E2, 245 is een “huiskamer” ingericht. Ik ontmoet op locatie T2 Annemarie van Hout, docente. Er is een Techniekstudent, die ondersteuning biedt. Er wordt gebruik gemaakt van tablets. Op beide locaties zijn er drie iPads 4 en een iPad mini. De iPad mini is welbewust ingeschakeld om te kijken of een kleiner beeldscherm ook afdoende werkt. In een korte inleiding wordt de bedoeling duidelijk. Iedere leerling fungeert beurtelings (steeds een kwartier) als zorgaanbieder of patiënt. Gepeild wordt of iedereen het studiemateriaal (casus) goed heeft doorgelezen ter voorbereiding? Bij elke casus zitten vijf reflectievragen. Vanmiddag wordt gesproken over sensoren in de zorg. Er wordt voor het beeldcontact gebruik gemaakt van een applicatie die nu al bij 40 zorginstellingen in gebruik is: PAL4. Gepeild wordt of een aantal deelnemers bereid is om later in een focusgroep ‘Zorg op afstand’ plaats te nemen, uitgaande van het lectoraat ICT in de zorg.

112

Door de regen ga ik naar de andere locatie. Tweetallen schuiven achter een scherm. Er hangt een wat giechelige sfeer. Op beide locaties zitten zes vrouwen en een man. Om mij heen hoor ik zeggen “maakt u de vinger eerst schoon” . Of “ik ga nu 112 bellen”. De Hogeschool Windesheim verdient een pluim voor dit initiatief.