Medische Missers

Laura Zwaan

Promotie 16 maart 2012

Diagnostic reasoning and diagnostic error in medicine

Waar gaat het mis?

Het proefschrift is het resultaat van een grote hoeveelheid werk. Bijvoorbeeld zijn 7926 dossiers beoordeeld (retrospectief onderzoek). Maar ook is er observationeel (prospectief) onderzoek gedaan op de werkplek. Dat alles met de bedoeling om na te gaan welke invloeden allemaal het denkproces van de dokter schaden. Deze tekortkomingen in het redeneerproces kunnen leiden tot diagnosefouten. Die kunnen vervolgens soms leiden tot aanwijsbare schade.

Suboptimaal

Een deelonderzoek bij patienten met dyspneu (kortademigheid) laat bij meer dan de helft suboptimale beslissingen zien. Begrippen als mistakes (58%), lapses (12%), slips (14%), violations 4% en dossierfouten (12%) worden daarbij onderscheiden. In dit (prospectief) onderzoek is ook aandacht besteed aan de factoren die daarbij mogelijk een rol hebben gespeeld. Een van de elementen die genoteerd zijn is de door de behandelend arts op dat moment ervaren werkdruk.Maar duidelijk is dat ook werkervaring, selectiviteit en de omgang met beslisregels een rol kunnen spelen. Het is indrukwekkend hoe  deze ‘black box’ in kaart is gebracht. Duidelijk is ook dat er voldoende aanleiding is voor vervolgonderzoek.