Fraudebeheersing

Fraude Zorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

ZN lanceert Kenniscentrum

Centraal contactpunt voor de aanpak van fraude in de zorg moet het worden.  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) lanceert vandaag het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg. Via dit kenniscentrum delen zorgverzekeraars en andere berokken partijen hun kennis, informatie en contacten ten aanzien van fraudebeheersing, om zo fraude in de zorg tegen te gaan. De reeds bestaande samenwerking tussen zorgverzekeraars onderling en met andere partijen in de zorg wordt hiermee geïntensiveerd. ZN-voorzitter André Rouvoet: “Het is onacceptabel dat premiegeld van verzekerden, dat voor zorg bedoeld is, wegvloeit naar fraudeurs. Een krachtige aanpak samen met alle partners is van groot belang. Het kenniscentrum speelt hierin een nieuwe en cruciale rol.”

André Rouvoet

NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit)

Het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg is vanaf vandaag het centrale punt voor fraudebeheersing in de zorg. Zorgverzekeraars melden fraudesignalen bij het kenniscentrum. Het kenniscentrum geeft vastgestelde fraudes, gepleegd door zorgaanbieders, door aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vastgestelde fraude door verzekerden, medewerkers van zorgverzekeraars of derden geeft het centrum door aan het Verbond van Verzekeraars (Verbond). De NZa en het Verbond zetten de zaken door naar de juiste opsporingsinstantie als er verdere afdoening nodig is. Het kenniscentrum bewaakt of partijen zich houden aan de afgesproken route voor het melden van zorgfraude, legt contact tussen verschillende partijen, houdt de doorlooptijd in de gaten en bevordert de informatie-uitwisseling. Ook coördineert het centrum de fraudeonderzoeken waar meerdere zorgverzekeraars bij zijn betrokken.

Meerdere doelen

Daarnaast vervult het kenniscentrum een belangrijke ondersteunende rol bij het tegengaan van fraude. Zo zorgt het centrum voor spiegelinformatie, trendrapportages, producten en opleidingen ten behoeve van het fraudebeleid van zorgverzekeraars. Voor zowel ketenpartners als zorgverzekeraars heeft het kenniscentrum een belangrijke nieuwsfunctie. Samen met onder andere brancheorganisaties in de zorg, verzorgt het kenniscentrum bovendien voorlichting aan bijvoorbeeld zorgaanbieders om het fraudebewustzijn te vergroten.

Wat doen zorgverzekeraars?

Zorgverzekeraars zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een actief beleid op het gebied van fraudebeheersing te voeren. Daardoor zorgen ze ervoor dat het premiegeld besteed wordt aan zorg en niet wegvloeit naar fraudeurs. Ze nemen maatregelen op verschillende fronten, zoals voorlichting, preventie, detectie, onderzoek en repressie.

Met wie werkt het kenniscentrum samen?

Zorgverzekeraars werken binnen het kenniscentrum intensief samen met ketenpartners, waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit, het Verbond van Verzekeraars, diverse opsporingsinstanties, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Ministerie van VWS, het College voor zorgverzekeringen, (brancheorganisaties van) zorgaanbieders en patiënten- en consumentenverenigingen.

Kijk voor meer informatie over het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg op www.fraudeindezorg.nl