eHealth-project

Hogeschool Windesheim

Start eHealth-project

Sneller en aantoonbaar bewijs leveren

Het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim is gestart met het project ’Succesvol ondernemen met eHealth’. Doel van het project is het ontwikkelen van een aanpak om de meerwaarde van ICT-innovaties in de zorg sneller en aantoonbaar te bewijzen. Zonder bewijs of evidence, is een eHealth-innovatie in de reguliere zorg moeilijk te implementeren. Het project is vooral gericht op de mkb-sector omdat hier veel ICT-innovaties op het gebied van de zorg worden ontwikkeld.

Lastig

Digitale dossiers, portalen, mobiele apps en zorg op afstand zijn voorbeelden van eHealth-innovaties. De verwachtingen van deze innovaties zijn hooggespannen: de kwaliteit van de zorg kan verbeterd worden, met minder arbeidskrachten en minder kosten. Het is echter lastig om deze verwachte meerwaarde aan te tonen met de in de zorgsector gebruikelijke onderzoeksmethoden. Die methoden kosten veel tijd en veel geld, factoren waarover eHealth-mkb’ers vaak niet beschikken. Het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim wil met het project een aanpak ontwikkelen die wel uitvoerbaar is voor eHealth-mkb’ers.

Meerwaarde eHealth

De casestudies van de betrokken eHealth-mkb’ers staan in het project centraal. Daarbij komen verschillende vragen aan de orde. Tegen welke problemen lopen zij aan bij het aantonen van de meerwaarde van een eHealth-innovatie? Aan welke evidence is precies behoefte en voor wie is die bedoeld? En met welke methoden kun je in zo’n specifieke situatie wel de meerwaarde aantonen? Binnen het project zal een voortdurende dialoog plaatsvinden tussen mkb’ers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgautoriteiten om een brede acceptatie van de te ontwikkelen aanpak te garanderen. Concreet moet dit resulteren in een handboek en een internettool met onderzoeksmethoden, maar ook in criteria en richtlijnen die mkb’ers en zorgaanbieders kunnen gebruiken bij hun innovatietrajecten. Zo moet in de toekomst het leveren van bewijs op het gebied van effectiviteit, arbeidsbesparingen en kostenefficiëntie van eHealth-oplossingen een stuk makkelijker worden.

Samenwerken voor evidence

Voor dit project heeft Windesheim een samenwerkingsverband met 24 partijen opgezet, onder wie alle relevante stakeholders. De 12 eHealth-mkb’ers vormen de vragende partij: de onderzoeksvragen zijn gebaseerd op de problemen waar zij met hun eHealth-innovaties tegenaan lopen. De deelnemende kennisinstellingen voeren het onderzoek uit en leveren de benodigde kennis. De overige 11 partijen zijn betrokken vanwege hun expertise en het landelijk draagvlak dat zij vertegenwoordigen. Het project wordt medegefinancierd vanuit de SIA/RAAK-regeling en loopt door tot en met december 2013. Tijdens de looptijd van het project zijn nieuwe projectdeelnemers van harte welkom. Geïnteresseerde eHealth-mkb’ers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, landelijke zorgautoriteiten, of andere stakeholders zijn daarom van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg (ictinnovaties-zorg@windesheim.nl).