Markt dood

Marktwerking

Zorgverzekeringen

Mobiliteit

Quote uit het artikel “Waarom consumenten niet veranderen van zorgverzekeraar”: Het overheidsbeleid ten aanzien van de zorgverzekeringsmarkt lijkt te zijn mislukt. Terwijl aanvankelijk in 2006 meer dan 20 % van de consumenten van zorgverzekeraar wisselde, gaat het nu nog maar om 3,5 %. Hier wordt onderzocht onder welke condities consumenten wel weer zouden overstappen .

Bron: ESB 95 (4589) 9 juli 2010

Herschikking

Het verbaast mij niets! Het was duidelijk dat er in het jaar waarin de marktwerking tussen zorgverzekeraars werd geïntroduceerd een eenmalige herschikking zou plaatsvinden. Immers er moest gekozen worden. Zelfs het “blijven zitten waar je zit” betekende een zekere keuze. Zorgverzekeraars hebben de marketing stevig aangepakt met als resultaat een behoorlijk effect. Een scherpe prijsstelling in de premie leidde zelfs tot verzwakking van de financiële basis bij zorgverzekeraars. Voor de meeste verzekerden is het daarmee basta. De verdere schaalvergroting bij zorgverzekeraars en de tussentijdse wijziging van de spelregels door de overheid hebben het er voor de burger niet duidelijker opgemaakt. In het artikel wordt voorbij gegaan aan de DBC-financiering, welke allesbehalve heeft bijgedragen aan transparantie.

Enquête

De uitkomst van de enquête hoeft ook al niet te verbazen. Kennelijk valt er niet te veel te kiezen, hooguit een beetje premieverschil hier en daar. Het kan zijn dat als de zorgverzekeraar inderdaad ” onderscheidend ” kan zijn er nieuwe  kansen komen. Daarbij denk ik toch aan inzet van eHealth, waardoor ook de modale burger het makkelijker krijgt. Wie neemt de lead? Misschien via de aanvullende verzekering? Een herinvoering van de acceptatieplicht voor de AV (aanvullende verzekering) -zoals gesuggereerd- is wel weer een (te) grote stap terug. Misschien is ook de uitbreiding van het zorgpakket (met een terugtredende overheid in de care sector) een kans(je)? Komen er ook nog eens buitenlandse partijen als een Kaiser Permanente in beeld, wie weet? Of wordt de marktwerking toch weer geleidelijk teruggedraaid??