6.632.500 euro voor Move-Age

Instituut MOVE verwerft belangrijke Europese subsidie
 
Het onderzoeksinstituut MOVE van de Vrije Universiteit heeft een belangrijke Europese subsidie ontvangen voor haar onderzoek naar vergrijzing, genaamd MOVE-AGE.In totaal gaat het over een periode van 5 jaar om een subsidie 6.632.500 euro.De subsidie is toegekend in het kader van het Erasmus Mundus programma, een samenwerkings- en mobiliteitsprogramma op het gebied van hoger onderwijs.

Move missie (Vergroten? Dubbelklik)

Het programma zal bijdragen aan de productiviteit van de verouderende populatie werkenden, aan de levenskwaliteit en het vermogen langer zelfstandig te leven. Hiertoe zullen 50 promovendi worden opgeleid tot academische en professionele leiders op het gebied van het behoud van mobiliteit van de vergrijzende populatie.

Het gaat daarbij om interdisciplinair en internationaal bewegingswetenschappelijk en revalidatieonderzoek waar promovendi nauw samenwerken met fundamentele onderzoekers, ingenieurs, clinici en met professionals uit het bedrijfsleven en de gezondheidszorg.

Volgens berekeningen van de Europese Commissie zal in 2050 het aantal personen in de Europese Unie boven de 65 met 70 % zijn toegenomen. Voor het aantal personen boven de 80 wordt zelfs een groei van 170% voorspeld. Deze getallen laten zien dat de EU en de rest van de industriële wereld voor enorme uitdagingen staan: het voldoen aan hogere eisen in de gezondheidszorg en het ontwikkelen van gezondheidssystemen, gericht op een vergrijzende populatie om zolang mogelijk zelfstandig te leven. Dit alles moet gerealiseerd worden in een maatschappij met steeds minder arbeidskrachten.

Behoud van mobiliteit is een sleutelbegrip om deze uitdagingen aan te gaan. Gezondheid van het spierskelet- en neurologische systeem heeft daarbij prioriteit. Tijdens veroudering verslechteren beide systemen. Ook is fysieke activiteit van eminent belang voor de preventie van leeftijdsgerelateerde aandoeningen zoals hersenbloedingen, ischemische hartziekte, osteoporose, osteoartritis en diabetes type II.

MOVE-AGE is een programma van drie gerenommeerde academische instituten op het gebied van bewegings- en revalidatiegeneeskunde: onderzoeksinstituut MOVE van de Vrije Universiteit Amsterdam (coördinerend instituut), het Institute for Biomedical Research into Human Movement and Health van de Metropolitan University Manchester en het Doctoral School Programme Exercise and Physical Activity in Health and Disease van de Biomedical Science Group van de Katholieke Universiteit Leuven.