Berezina 1812

Napoleon

Tweehonderd Jaar geleden

Collectief geheugen

Deze schoolplaat laat een artistieke weergave zien van de Hollands(che) infanterie bij de bruggen over de Berezina in 1812.
De schoolplaat berust in het Onderwijsmuseum. Dat tafereel vergeet je niet gauw als scholier.

Schoolplaat

Bittere koude

Een  weergave van een dramatisch gebeuren tijdens de tocht van Napoleon naar Rusland  in 1812. Herstel: de smadelijke terugtocht!
De rol van de Hollandse soldaten vervulde de scholieren met trots. Dat was althans de pedagogische bedoeling. De plaat toont een desolaat winterlandschap met een gestrande kar en omgekomen en half ondergesneeuwde soldaten en uniformstukken. Onder een grauwe hemel bewegen zich op de achtergrond colonnes. Op de voorgrond de dapperen die stand houden en hun musket laden en afschieten op kennelijke achtervolgers (die buiten beeld blijven). Ooggetuigen hebben deze scènes in hartverscheurende termen beschreven.

Dagboek

Dagboek G.J.W. van de Wetering (HCO)

Gerrit Jan Willem van de Wetering

In Zwolle berust in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) een (niet gepubliceerd) dagboek dat vermoedelijk tientallen jaren geleden is overgetypt  van een verloren gegaan origineel. De nummers  in de linker marge hebben vast een verband met het oorspronkelijke document. Zwollenaar Gerrit Jan Willem van de Wetering verhaalt daarin op latere leeftijd tot in detail zijn wederwaardigheden. Bij nr. 74 spreekt hij over de gebeurtenissen bij de bruggen.