Dialysevervoer

Een jaar geleden heb ik dit thema ingebracht vanwege klachten uit de sector

Voorbeeld? Patienten verloren teveel (reis)tijd en de (dialyse)behandeling werd soms ingekort.
Ik betwijfel of de situatie inmiddels aantoonbaar is verbeterd,maar laat mij graag overtuigen van het tegendeel.Het afgelopen jaar heb ik overigens enige malen aandacht geschonken aan de nierdialyse.

———————————————————————————————————————-
Januari 2010

Maak-taxivervoer-onderdeel-van-de-keten-chronische-dialyse

Geinspireerd door een onverminderde  roep om verbetering heb ik een stelling betrokken:

http://yesweshare.wordpress.com/2010/01/15/maak-taxivervoer-onderdeel-van-de-keten-chronische-dialyse

Taxi op maat ?