Orde akkoord

Medisch specialisten akkoord met onderhandelingsresultaat

Utrecht, 17 januari 2011 – De leden van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 januari positief gestemd over het onderhandelingsresultaat dat op 15 december jongstleden met de minister van VWS is bereikt. Een akkoord op hoofdlijnen, over de bekostiging van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren, is wat de OMS betreft hiermee een feit.

Na een toelichting van Janko de Jonge, voorzitter Kamer Vrij Beroep van de OMS, en een constructieve discussie werd overgaan tot de stemming. Na het tellen van de stemmen bleek ruim 90 procent van de aanwezigen vóór het onderhandelingsresultaat te zijn.

Stemming

Bijeenkomst in Domus Medica te Utrecht.

Belangrijke behaalde punten zijn het behoud van de mogelijkheid om als vrij beroepsbeoefenaar het vak te kunnen uitoefenen en het behoud van de professionele autonomie

Met het akkoord op hoofdlijnen komt een eind aan een lange tijd van onzekerheid. Alles overziend is de OMS tevreden met het resultaat. Voorzitter Frank de Grave: “ De belangrijkste punten voor medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren staan in het akkoord. Dat is gelukt mede dankzij het vertrouwen van onze leden en de inzet van minister Schippers”.