Medicijn-Gasbel

Hartkwalen te lijf met ‘dansende’ bellen

Ontdekking vastgelegd met snelle camera

Zeer kleine gasbelletjes kunnen helpen om medicijnen tegen hart- en vaatziekten en kanker beter te laten werken. Door de belletjes in het lichaam te spuiten en ze te laten ‘dansen’, masseren ze de wanden van cellen. De cellen nemen dan makkelijker medicijnen op, blijkt uit onderzoek van Klazina Kooiman van het Erasmus MC. Woensdag 19 januari promoveert ze op de resultaten. Het onderzoek wordt deze week ook gepresenteerd op een congres van internationale wetenschappers in Rotterdam.

Medicijnen tegen hart- en vaatziekten en kanker werken niet optimaal omdat veel cellen lastig medicijnen binnenlaten.

De wand van de cellen is lastig doordringbaar

Kooiman wilde cellen zo prikkelen dat ze wèl opengaan. In het laboratorium liet ze microgasbelletjes los in bakjes met gekweekte cellen. Door middel van geluid liet ze de belletjes trillen. ‘Ze dansten als het ware langs de celranden die daardoor gemasseerd werden. Vervolgens bleken de cellen beter doordringbaar te worden’, zegt de onderzoekster van het Thoraxcentrum Erasmus MC.

De cellen laten meer medicijnen door als de belletjes harder trillen en dansen. ‘De testen met de microbellen zijn vastgelegd met een snelle camera die miljoenen beelden per seconde kan opnemen. ‘Daarop is ook te zien dat de cellen de trillingen overleefden. We kunnen het dus doen zonder dat er schade ontstaan aan gezonde cellen.’

Kooiman ziet een goede toekomst voor de ‘dansende bellen’. Ze kunnen namelijk ook worden gevuld met medicijnen èn zo worden gemaakt dat ze specifiek aan zieke cellen blijven kleven. ‘Hierdoor kun je in een lichaam heel plaatselijk medicijnen toedienen. Medicijnen kunnen dan lokaal in hoge dosering worden toegepast terwijl de bijwerkingen toch gering zijn omdat ze niet meer in het hele lichaam terecht komen.’ Het duurt nog enige jaren voordat de gasbellen gebruikt zullen worden bij patiënten. ‘Er is nog meer onderzoek nodig om te zien hoeveel geluid en welke medicijn-gasbel combinatie we het beste kunnen gebruiken, maar de eerste testen zijn veelbelovend.’

De promotie maakt onderdeel uit van een groot Europese congres over Ultrageluid contrast middelen van 19 tot en met 21 januari in Rotterdam. Daar praten internationale wetenschappers over het gebruik van gasbelletjes voor de echografie waarmee de hartinfarcten in beeld kunnen worden gebracht en over de nieuwste therapeutische toepassingen voor het afgeven van geneesmiddelen.