Plaatsvervangende schaamte rond COVID19

Hadden we het COVID19 virus eerder kunnen signaleren 

Virus allanger in Nederland
De regionale krant zet het toch echt op de voorpagina. Virus allanger in Nederland. Hebben wij nu ook iets uit te leggen. Ik denk het wel. In tegenstelling tot wat we nu China verwijten, is er in ons land geen sprake van een cover-up. Maar misschien wel van naiviteit. Ik ben zelf op 21 februari 2020 beslist on ‘high alert’ na de conferentie in Amsterdam. Waar uit de doeken is gedaan wat het ‘nieuwe Coronavirus’ kan gaan betekenen. Maar het staat nu toch echt in de krant. Lichte klachten werden waarschijnlijk niet herkend als Corona, aldus Harald Wychgel van het RIVM.
Influenzanet
Mijn gedachte is meteen: Influenzanet had ons eerder kunnen alarmeren. Maar dat is helaas in Nederland ‘uit de lucht’. De bevindingen van de modellers geven aanleiding om diepgaand hierover na te denken. Ik houd het er op dat eerdere signalering mogelijk was geweest. Van uitbraak, epidemie naar pandemie. Het blijkt een cascade van gebeurtenissen. Influenzanet monitort overigens niet alleen Influenza, maar veel meer overdraagbare aandoeningen.


Expertise
Uit ervaringen met de Grote Griep Meting, de voorloper van Influenzanet, weten we het. Virussen zijn ook sneller gaan reizen. Feit is dat Influenzanet een vooruitlopende Indicator oplevert van uitbraken.  Begrijpelijk omdat het vaak mensen betreft die helemaal niet of pas later in het ziekteverloop bij de huisarts aankloppen. Ook weten we vanuit Influenzanet dat carnaval extra waakzaamheid vraagt. Dan praat ik nog niet eens over de potentie van deze tool. Bij opvolging van de effecten van de lockdown nu. En in de nabije toekomst. We hebben steken laten vallen.

Het moet mij echt van het hart. Commentaar wordt op prijs gesteld

Jan Taco te Gussinklo