Er zijn al nuttige apps…

…die privacy niet op het spel zetten

Met veel aandacht en genoegen lees ik het ‘dagboek van een huisarts’ in de Volkskrant. In enkele zinnen snijdt Joost Zaat wat zaken aan. Haast terloops. Zo ook op deze Goede Vrijdag 2020. Midden in de Corona pandemie die ons land stillegt. Deze keer zijn er ook juist voor mij enkele nadenkers (heb ze met geel gemarkeerd). Daar wil ik graag enkele opmerkingen bij plaatsen.

De app geeft onderzoekers een goed beeld van de verspreiding, net als de grote griepmeting in gewone grieptijden 

De Grote Griep Meting was inderdaad heel zinvol. Dat is ook wetenschappelijk goed onderbouwd. Het was mijns inziens een ‘showpiece’ van wat citizenscience vermag. Nederland daarbij als voorloper! Het vormde de basis voor het internationale Influenzanet. Daarbij bleek het elders in de wereld ook nuttig bij opsporen van tal van andere uitbraken. Zoals Dengue (knokkelkoorts). Geen twijfel daarover: ook de verspreiding van Coronavirus (COVID19) in Nederland en Vlaanderen was zo uitstekend in beeld te brengen. Als niet twee jaar geleden het initiatief was afgedaan. Hoe mooi was het geweest als eind februari 2020 meteen deze tool in stelling was gebracht. Carl Koppeschaar is er tot vandaag de dag nog druk mee!

Het lastige is alleen dat het ziektebeeld verraderlijk is
Het is dus zaak om zorg op afstand operationeel te maken. Ik ben momenteel betrokken bij de digitale stethoscoop (stemoscoop) die hierin misschien een rol kan vervullen. Zoals dat in Wuhan op de Intensive Care is gebeurd. In Nederland kan deze Stemoscope op meer momenten in de ‘patient journey’ van pas komen. Vilans is een van de partijen die dit soort mogelijkheden momenteel inventariseert.

Ook het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) heeft sinds donderdag een app
De OLVG (Onze Lieve Vrouwen Gasthuis)-app heeft volgens insiders tekortkomingen. Over de privacy aspecten van wat er nu aan App-geweld op ons afkomt is nog veel onduidelijk. Schiet het zijn doel voorbij. We zullen zien.

Websites
https://thuisarts.nl/vragentest/corona
https://www.volkskrant.nl/ts-b1719847