iHealth gratis?

Uitdaging

Oplopende Zorgkosten

Kan het ook anders

We worstelen met de oplopende kosten voor de gezondheidszorg. Kunnen we voor hetzelfde geld meer goede zorg leveren. Hoopvol wordt uitgekeken naar innovaties als eHealth (zorg op afstand). Er is nog een weg te gaan zoals Hans Ossebaard met zijn proefschrift (15 juni, Universiteit Twente) heeft laten zien. De uitdagingen voor eHealth zijn niet gering. Welke waarde voegt het toe? Hans Ossebaard zoekt het met name in i(nformatie)Health. Zijn eerste stelling (en definitie) luidt: iHealth = persuasive health technology in context.

Free

“Vroeg of laat moeten de meeste producten in de digitale wereld concurreren met gratis”. Het boek met deze titel FREE (Chris Anderson) verwijst in de Nederlandse vertaling (2009) op twee plaatsen expliciet naar thema gezondheidszorg. Op pagina 45 “In China worden sommige artsen maandelijks betaald wanneer hun patienten beter zijn”. Pagina 103 “Er komt steeds meer software die diagnoses kan stellen”. Als we daarbij plaatsen de opmerking (pagina 118) “Overvloedige informatie wil gratis zijn. Schaarse informatie wil duur zijn”, dan opent zich een interessant perspectief voor de zorgsector. Het zou de richting mede kunnen bepalen. Pilot doen?

Voorzet

– EHealth (iHealth) gratis aanbieden, dus zonder aantasten van het ‘eigen risico’. Interessant voor jongeren. Preventie.
– EHealth (iHealth) voor patienten met chronische aandoeningen, die daarvoor een incentive krijgen. Ijsje van Achmea? Eigen risico is meestal al opgesoepeerd.