In mijn SAZ

Zorgpolis

Beter Dichtbij Polis

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

De SAZ heeft van zich doen spreken. SAZ staat voor Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Een tamelijk onopvallend gremium van meer dan 40 algemene ziekenhuizen. Kunt u een website vinden? De SAZ introduceert mogelijk een eigen Zorgpolis. Een Beter Dichtbij Polis pleit voor zorg in de eigen woonomgeving. De media aandacht is niet gering, getuige de onderstaande grafieken. Ook het sentiment rond deze introductie is welwillend.

Boost

Boost door Booz? Booz&Co is namelijk het adviesbureau achter de schermen.

Tegengeluid

Wat beoogt de SAZ hiermee? Kennelijk een front maken tegenover de ongebreidelde concentratie neiging die er heerst in de ziekenhuiswereld. Nog onlangs heb ik daarover zelf bericht in een bijdrage ‘kaartenhuis of pyramide‘. Interessant is dat dit voornemen tot stand is gekomen in samenwerking met Booz&Co. Daar werken voormalig minister Ab Klink, maar ook Hoogleraar Jan Kremer. Ik heb maar gewoon aan Booz&Co de vraag gesteld of dit onderzoeksrapport dat de basis vormt van deze polis, ter beschikking is of komt. Reacties?