Qkoorts en Politiek

Verwijten, Terecht of Onterecht

Steun data-analyse politici

Er is over Q-koorts de laatste tijd veel berichtgeving. Ook de Nationale Ombudsman roert zich in een rapport.  Hoe zit dat?  Zie hier de Finchline weekgrafiek die de ontwikkeling van het sentiment volgt aan de hand van (Internet) nieuwsberichten. Daaronder de maandgrafiek (12 maanden). Er is veel rood (negatief) sentiment te zien is. Er is het verwijt is dat er pas in 2009 krachtig actie zou zijn ondernomen door de overheid. Valt er iets te verwijten? Zie onderaan conclusie.

Jaar 2011-2012

Google Insights

Google Insights laat zien dat in 2007 voor het eerst substantieel aandacht via Internet wordt gegegeven (zoekterm Qkoorts OR Q-koorts). Er verschijnen piekjes die steeds grote worden (percentagegewijs) en duidelijk uitstijgen boven het basisniveau van wat er over gezondheidszorg wordt gepubliceerd. De steeds groter wordende (zomer)pieken zijn in september 2007, juli 2008 en juli 2009. Dat suggereert een repeterende uitbraak. Vervolgens een piek in december 2009, wellicht verband houdt met de publiciteit. Zie ook mijn bericht. Daarna zakt het niveau beslist af. In de detaillering blijkt dat de berichtgeving vooral in Zuid-Nederland domineert (waar de uitbraken plaats vonden).

Conclusie?

Het boek is allerminst gesloten…