Hospitality APP

AMC Innovatie

Betere Dienstverlening

Op 19 februari 2014 is de eer aan Gerdi Verbeet, voorzitter van de patiëntenorganisatie NPCF om een APP te lanceren. In een collegezaal in het hart van het AMC (Academisch Medisch Centrum) te Amsterdam in aanwezigheid van een grote schare supporters en ondersteund door bedenker (en ontwikkelaar) chirurg Marlies Schijven.
Wat is de Hospitality APP? Een software programma dat zorgt dat de patient op de juiste tijd op de juiste plek komt. In feite een dienstverlening (die weliswaar gebruik maakt van een APP), waarbij patiënten van het AMC worden begeleid naar hun bestemming. Dat kan zijn een medisch onderzoek of een spreekkamer. Medisch studenten van het AMC nemen dat voor hun rekening. Zij fungeren als host Als het even kan en er is toestemming gegeven door de patient, dan zijn ze ook in de spreekkamer aanwezig. Op die manier kunnen zij zelfs een positieve bijdrage leveren. Door de snelle introductie van de smartphone in de maatschappij is er nu dan de ondersteuning mogelijk via de (binnen het AMC ontwikkelde) APP.

Collegezaal AMC

Meer dan een APP…

Natuurlijk wordt uitgebreid stilgestaan bij de mogelijke voordelen. In de forumdiscussie komen verschillende argumenten ter sprake. Uw columnist ziet het als een grote stap voorwaarts in de dienstverlening richting de patiënt die al gauw letterlijk en figuurlijk de weg kwijt is in een topklinisch ziekenhuis met een bovenregionale functie. Die patiënt zal deze dienstverlening vast positief waarderen. Maar vooral lijkt het me van onschatbare waarde voor de studenten in kwestie. Zij kunnen zich beurtelings in de patiënt en de zorgaanbieder verplaatsen. Ook krijgen zij in korte tijd een indruk hoe veelvormig de Geneeskunde is (ze maken kennis met veel vakgebieden). Ik denk dat ze de kans lopen om betere dokters te worden! Sterker, ik denk dat de hele zorg in het AMC op een hoger niveau wordt getild. Enfin, de wetenschap zal zeker de indicatoren nauwlettend gaan volgen. Welk ziekenhuis volgt met de Hospitality APP?

Ware woorden!