Oude Koeien?

Nee: Innovatie

Brown Cow

Zeker geen kuddegeest

Nee, David Van der Meulen, CEO van Brown Cow uit Amsterdam is met zijn idee juist uiterst innovatief. Dus geen oude koe, maar bruine koe. Maar dan wel op z’n Engels: brown cow, ontleend aan een rijmpje (how now brown cow). Een rijmpje waarmee door ouderen aan kinderen taalvaardigheid wordt geleerd. Dat staat ook voor de missie van zijn bedrijf Brown Cow. Hoe kunnen actieve senioren (voormalig topondernemers, oud-bestuurders en gepensioneerde specialisten) werkervaring overdragen aan jonge starters.
“Je kunt altijd omlaag, niet omhoog” aldus David van der Meulen. Er worden dus best eisen gesteld aan het niveau van de senioren en de bedrijven. Deloitte adviseert over de te hanteren criteria. Degene die een profiel aanmaakt op de website krijgt eerst te horen dat toelating “pending” is. Het gaat om een streven naar betrouwbaarheid en duurzaamheid. Zoals ook op de website te lezen is zijn de kosten voor participatie redelijk.

Impressie cartoonist Ruben Gringhuis

Storytelling

Met een achtergrond als historicus, verwacht David van der Meulen dat deze duurzame inzet mooie verhalen gaat opleveren (=storytelling). Verhalen die tot de verbeelding spreken en mensen zal aantrekken. In de korte geschiedenis van Brown Cow zijn er nu al recidivisten, senioren die voor een volgende opdracht zijn benaderd. In deze crisistijd blijken registeraccountants en CFO’s veel gevraagd. De crisistijd biedt ook kansen. Immers starters kunnen op deze manier voor betrekkelijk weinig geld over hooggekwalificeerde expertise beschikken. Dat zou anders onhaalbaar zijn.  Brown Cow is in feite een marktplaats waarop -al dan niet met hulp- een onderlinge afspraak wordt gemaakt tussen partijen. Vooralsnog is dit een uniek concept. Er is zeker geen sprake van een kudde bruine koeien, laat staan een kuddegeest.

http://www.browncow.nl/pagina/idee