Graag creativiteit terug

Niet medewerker maar management smoort innovatie

Breng creativiteit terug in de organisatie
Bedrijven zouden veel innovatiever kunnen zijn als managers hun werknemers meer ruimte voor creativiteit zouden geven. Hoewel de roep om innovatie en vernieuwing tegenwoordig luid is, blijkt het uitvoeren van ideeën in organisaties niet eenvoudig. Aan de werknemers lijkt het niet te liggen. Zelfs als een bedrijf ideeën niet stimuleert, rapporteren zij veel ideeën bij het management. Maar daar gaat het mis. Dit en meer blijkt uit het onderzoek van Han Bakker waarop hij 6 december promoveert aan de faculteit der Sociale Wetenschappen.

Han Bakker

Management houdt creativiteit actief tegen

Bakker deed onderzoek naar ideemanagement bij drie organisaties: acties die worden ondernomen om ideeën verder te krijgen in een organisatie. Een eerste belemmering die Bakker tegenkwam, is dat creativiteit in organisaties soms actief afgehouden wordt door het management. De top roept wel om innovatie, maar volgt zijn eigen prioriteiten en lijkt niet geïnteresseerd in ideeën van werknemers. Een gangbare verklaring hiervoor is dat creativiteit autoriteit zou ondermijnen, maar daarvan is tijdens het onderzoek van Bakker niets gebleken.

Lobbyende uitvinders

In de tweede plaats blijkt de roep om creativiteit soms een vorm van frontstage creativiteit, omdat zij niet vergezeld gaat met het beschikbaar stellen van routes of middelen. Daar waar ideeën wel serieus worden genomen en er fondsen beschikbaar komen, ontstaan politieke processen voor de verdeling van dat geld. Dit noemt Bakker het crea-politieke proces. Uitvindingen blijken niet vanzelfsprekend een afgeleide te zijn van kennis, maar ontstaan in een krachtenveld van onderhandelen, lobbyen, netwerken en kennisontwikkeling. De uitvinder of werknemer met een goede reputatie, die goed is in het presenteren van zijn bevindingen en die strategisch goed door de organisatie kan manoeuvreren is hierbij in het voordeel.

Ideemanagement

Voor organisaties is het hebben van een computerondersteund ideemanagementsysteem, ondersteund door fondsen, duidelijk een voordeel. Dit is een computerondersteund systeem waarbij werknemers hun ideeën per computer kunnen indienen. Wanneer een idee veelbelovend lijkt kan een beperkte hoeveelheid tijd gegeven worden aan de indiener om zijn idee te verbeteren en presentabel te maken. Ideemanagementsystemen worden verbeterd door ze te verbinden met processen van kennismanagement en creatief denken en door ze te integreren in de bestaande organisatiecultuur.