Chirurgen eens met conclusies

Chirurgen onderschrijven dat zorg rondom borstkankeroperaties in Nederland verantwoord is maar gaan stap verder

De Nederlandse chirurgen zijn het eens met de conclusies die de Inspectie voor de Gezondheidszorg trekt in het onlangs verschenen rapport ‘Zorg rond operaties voor borstkanker is verantwoord’. Een onderzoek naar de kwaliteit van de borstkankerzorg in 47 Nederlandse ziekenhuizen laat zien dat de zorg overal van goede kwaliteit is. Naar aanleiding van de in 2007 ingestelde kwaliteitsindicatoren voor borstkankerzorg zijn er in veel ziekenhuizen verbeteringen doorgevoerd. Met een landelijke kwaliteitsregistratie gaan de borstkanker specialisten die zorg nu nóg verder verbeteren.

Meten geeft verbetering

Internationale vergelijkingen laten zien dat de overleving van patiënten met borstkanker in Nederland behoort tot de top van Europa. Maar natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. De Inspectie geeft in haar rapport aan dat kwaliteitsindicatoren daarbij meewerken. Eén van de indicatoren die in 2007 werd onderzocht is het percentage patiënten bij wie tumorweefsel was achtergebleven bij een eerste operatie voor borstkanker. Het huidige vervolgrapport laat zien dat sinds 2007 veel ziekenhuizen zich hebben verbeterd en landelijk is het percentage patiënten met een achtergebleven tumorrest afgenomen van 12 naar 9 procent. Dit betekent minder heroperaties.

Borstkanker behandeling is teamwork

Voor een goede behandeling van borstkanker is de patiënt niet alleen afhankelijk van het handelen van de chirurg. In feite is er sprake van een hele keten van zorgverleners die samen borstkankerzorg verlenen. Die keten moet goed werken. Praktisch voorbeeld: ‘hoe beter de radioloog voor de operatie de tumor lokaliseert, hoe groter de kans dat de chirurg de tumor in 1 keer goed zal verwijderen’. De Inspectie suggereert dat een groter aantal operaties per chirurg een sleutel is toch nog betere borstkanker zorg zou leiden. De medisch specialisten gaan echter een stap verder: de keten moet nog verder verbeterd worden . Het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) start per 1 januari 2011 een landelijke registratie van de kwaliteit van de borstkankerzorg. Deze set aan kwaliteitsindicatoren is veel uitgebreider dan die van de Inspectie en is tot stand gekomen in overleg met alle betrokken borstkanker specialisten. De chirurgen zijn van mening dat deze landelijke registratie door voortdurende terugkoppeling van de gegevens zal leiden tot nog verdere verbetering van de borstkanker zorg.