Games Medisch Domein

Bas Smallenbroek genomineerd

DSSH 2014

Mind the (G)APP!

UMC Utrecht, woensdag 19 maart 2014: De blauwe collegezaal in het UMC Utrecht vult zich met een verscheidenheid aan belangstellenden, waaronder meerdere medische professionals. Het gaat over medical simulation en daaronder gaat een breed scala van activiteiten schuil. Dit is ook al weer het zesde jaarcongres onder deze vlag. Een van de sprekers na de koffiepauze is Bas Smallenbroek (CIR, Red je zelf) met een voordracht onder de titel “Co-creation for customer-driven games on self-efficacy: the game-changing of ‘Red Jezelf”). Dat maakt nieuwsgierig (al is het weleen mondvol..)!

Bas:”Ik had alleen een klantvraag en verder niets zoals een businessmodel”

Kwaliteitslabel

Bedrijf: Red jezelf

“Red Je Zelf’ gaat over de huisarts die in sommige patiëntcontacten helemaal vastloopt. Het komt er kort gezegd op neer dat Bas c.s. een tool heeft ontworpen waarbij een huisarts in een verloren 10 minuten (al dan niet ingepland in de spreekuuragenda) gedurende een paar weken dagelijks traint in motivational interviewing. Achmea steunde dit direct. Het Jan Van Es Instituut zorgt voor wetenschappelijke begeleiding. En zowaar: deze tool is dankzij accreditatie onderdeel van de reguliere nascholing geworden.

Op Eigen Kracht (Game)

Op Eigen kracht ondersteunt de patient.  Bijzonder is dat de DSSH (Dutch Society for Simulation in Healthcare) het project ‘Op Eigen kracht’ een kwaliteitslabel heeft toegekend. Dat is voor het eerst in het bestaan van de DSSH. Op de foto de trotse Bas Smallenbroek, geflankeerd door DSSH bestuurslid Alma Schaafstal. Alma “Wij willen beide werelden bij elkaar brengen, het medische domein en de games’. Het is logisch dat aan serious games in de zorgsector hoge eisen worden gesteld. Het vraagt wel begrip voor elkaar. Waar zou je op moeten kunnen vertrouwen? Waar gaan bijvoorbeeld communication games wel over, maar waar gaan ze ook niet over. Wat zijn de standaarden van deze (medische) wereld. Ambassadeurs (Board) waaronder medici uit heel verschillende centra hebben zich aan het initiatief verbonden. Leuk is dat beide games zijn ontwikkeld vanuit studio IJsfontein (Amsterdam).

Alma Schaafstal

Functionaliteit

“Wat is nodig? Laat het zien en overtuig de board van de claim. Het is een echt kwaliteitssysteem. We vragen beschrijving, welke is je doelgroep, systemen, hoe getest, waarom heb je dit gedaan. Welke onderliggende principes. Body of litterature? Functionaliteit, scoringssysteem” vervolgt Alma Schaafstal. Zo dient validiteit van de claims bevestigd te worden door (extern) wetenschappelijk onderzoek. Wat zijn de uitkomsten. Maar ook wordt gekeken of de tool ontwikkeld is in samenspraak tussen afnemers en ontwikkelaars. Belangrijk is ook de dataprotectie (wat gebeurt met patientgegevens, maar ook trainingsdata) en de privacy. Maar ook of er begrip bestaat over hoe de tool feitelijk werkt. Kunnen we ook aan andere game-designers uitleggen waarom dit wel en dat niet werkt. Iets voor de toekomst! Absolute transparantie (wie financiert ) is vereist. In totaal kan een maximum aan vijf sterren worden gehaald.
De volgende DSSH ronde staat meteen weer open voor nieuwe aanmeldingen.

We really care about games, we really care about the profession