Diane35

NIVEL (Ned.Onderzoeksinstituut)

SFK (St.Farmaceutische Kengetallen)

Eén en één is drie

Beter inzicht door combineren data

Het door het Nivel georganiseerde congres (#nzr2014) op 18 maart 2014 over bigdata is smullen! Misschien komt het ook door de omgeving (voormalige werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen in Amersfoort) dat het allemaal loopt als een trein? Een van de workshops (inderdaad in een treincoupé) laat voor mij fraai zien wat bigdata kan bijdragen. Daartoe hebben Nivel en SKF de handen ineen geslagen. Het Nivel beschikt over gegevens van eerstelijns praktijken die aan de vrijwillige monitoring deelnemen. Daaraan kan het SKF de data van de daarbij betrokken apotheken toevoegen. Big data in optima forma.

Keep the fire burning

Anticonceptie

Diane 35 is al sinds 1988 op de markt. Met de achteruitkijkspiegel blijkt iets opmerkelijks. Na de ophef een jaar geleden (begin 2013) vertoont de uitgifte van Diane 35 (rode lijn op grafiek) een knik naar beneden. Praktisch gelijktijdig is er een stijging van de eerste uitgifte van de tweede generatie anticonceptiepil (blauwe lijn) te zien. Dit ondersteunt de gedachte dat er een correlatie en mogelijk een causaal verband is.

Grafiek Farmacie

Casus Diane 35

Precies een jaar geleden ontstaat ophef over het feit dat Diane 35 geassocieerd wordt met een verhoogde frequentie van trombose/embolie. De insiders weten dat Diane 35 sinds mensenheugenis wordt voorgeschreven voor hardnekkige acne, maar dat de anticonceptie werking ook niet wordt versmaad. Het valt onder de categorie sub-50 pil met een lage dosis oestrogeenhormoon. Zelf heb ik vastgesteld dat het voor sommige ouders destijds prettig was dat zij konden zeggen dat hun dochter een geneesmiddel gebruikte (terwijl ze de anticonceptie effecten toejuichten!). Maar er zijn wel degelijk financiële incentives voor de verzekerde. Andere anticonceptiva moeten immers de laatste jaren zelf worden betaald. Voor (hardnekkige) acne geldt Diane 35 als een verstrekking die wordt vergoed. Door de koppeling te maken met voorgeschreven huidproducten of antibiotica kan de SFK vrij goed nagaan wanneer Diane 35 vermoedelijk al dan niet is geadviseerd in het kader van acne behandeling. Bij nadere analyse kan worden aangetoond dat dit gedrag sterk wisselt per eerstelijkspraktijk.

Liset van Dijk (NIVEL): Verdeling per Eerstelijnspraktijken