Doorlopen met gebroken been

Fractuur

Pijnbeleving verstandelijk gehandicapten black box

Lopen soms door met een gebroken been

Volwassenen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op lichamelijke aandoeningen waarvan bekend is dat ze zeer pijnlijk kunnen zijn. Deze pijnsignalen beleven zij op een andere manier, zo doen experimentele studies vermoeden. Er is echter weinig klinisch onderzoek gedaan naar pijnbeleving in deze doelgroep. Dit zeggen Nanda de Knegt en prof. Erik Scherder van de Vrije Universiteit in het wetenschappelijk tijdschrift PAIN. Zij gaan de pijnbeleving bij volwassenen met een verstandelijke beperkingen in kaart brengen.

Nanda de Knegt

Te hete thee

De Knegt start binnenkort haar promotieonderzoek over dit onderwerp, naar aanleiding van vragen over pijnbeleving vanuit de klinische praktijk. Verzorgers meldden bijvoorbeeld dat personen met verstandelijke beperking doorliepen met een gebroken been, (te) snel weer rondliepen na een heupoperatie, te hete thee dronken en te heet wilden douchen.

Prof. Erik Scherder

Chronische Pijn

Scherder en de Knegt onderzochten pijngerelateerde afwijkingen in het bewegingsapparaat (zoals heupinstabiliteit, artrose en spasticiteit) en afwijkingen in hersengebieden die pijnprikkels verwerken. De Knegt: “Bij elk subtype verstandelijke beperking zijn afwijkingen in het bewegingsapparaat gevonden, dus is het aannemelijk dat chronische pijn aanwezig is bij deze groepen. De ervaring van pijn kan verminderd of versterkt zijn, omdat bij bijna elk subtype hersenafwijkingen voorkomen. Dit is echter nauwelijks in kaart gebracht. Daarnaast neemt bij volwassenen met verstandelijke beperking de levensduur toe, en daarmee de kans op pijnlijke lichamelijke aandoeningen en dementie. Dementie en een laag intelligentieniveau beperken hen om zelf over de pijn te vertellen, waardoor er een sterk beroep wordt gedaan op verzorgers en onderzoekers. Informatie over basale sensaties zoals pijn is voor hen ook preventief van groot belang. Het is dus de hoogste tijd dat de pijnbeleving van deze doelgroep in kaart wordt gebracht.”